• Katso-auktoriseringen som erbjuds av Skatteförvaltningen ersätts stegvis med Befolkningsregistercentralens Suomi.fi-fullmakt under år 2020. Ändringen gäller bland annat Livsmedelsverkets e-tjänst Hyrrä, där Katso-auktorisering har använts för att en person ska kunna uträtta ärenden elektroniskt i egenskap av representant för ett företag, en förening eller någon annan organisation. Företagare – så här gör du upp Suomi.fi-fullmakter I […]

    Read More