• MÅNADENS BY I NOVEMBER

    Småbönders är en liten by med ca 300 invånare och är en del av Kronoby Kommun. Byn är omringad av 4 kyrkobyar inom en radie av 20 km och är den sista svensktalande byn längst österut i länet. Byborna månar om de traditioner som finns i byn, håller dem levande och blandar dem med en […]

    Read More