Matriket Öppet

Aktion Österbottens projekt Matriket öppet – Ruokamaa öppet deltar i det allmännyttiga internationella Organic Food and Sustainable Food Supply chains – projektet. Projektets mål är att främja ekologisk- och närproducerad matproduktion, lokal konsumtion samt utveckla korta matkedjor för att den vägen förbättra matkedjornas ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhet. Inom projektet kommer man även att dela med sig av praktiska exempel från de olika partnerområdena. Som projektets huvudpartner fungerar den slovenska Leader-gruppen LAG Heart of Slovenia. Övriga partners är Leader-grupperna Aizkraukles Rajona partnerība Latvia, LDG Ziemia Bielska Polen, GAL Campidano Sardinien, Italien och VVG Pajūrio Kraštas Litauen. Dessutom är Refarm Linne föreningen från Sverige med i projektet.