• Innosta, kannusta & ideoi 15.3.23 10-11.30 (teams)

    Innosta, kannusta & ideoi mötet är för alla som är intresserade av att skapa möjligheter och främja entreprenörskap och entreprenörsanda hos unga i Österbotten. Tanken är att samla ihop alla verksamma aktörer i Österbotten och tillsammans komma på nya idéer, dela olika metoder, bli inspirerade av varandras erfarenheter och uppmuntra till att experimentera. Som inspiratörer […]

    Read More

  • Välkommen med i ett nätverk för främjande av ungas företagsamhet! Avsikten är att grunda ett nätverk för främjande av ungas företagsamhet i Österbotten. Idén har vi fått från nätverket Bisnes Academy, som finns på Leader Viisaris område. Alla som arbetar med främjande av ungas företagsamhet eller som är intresserade av ämnet är välkomna med. Utvecklingsföreningar, läroinrättningar, föreningar, […]

    Read More