• Informationstillfälle gällande Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) samt övervakningen av det kommersiella fisket.  Måndag 7.5.2018 Jakobstad, Yrkeshögskolan Optima, Lilla Auditoriet klo 13:30 – 17:00,  Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad.  Tillfället är avsett för samtliga kommersiella fiskare samt för dem som har att göra med den Europeiska Havs- och fiskerifonden (EHFF). Under eftermiddagen informerar Egentliga Finlands NTM-central […]

    Read More