Projektstöd via LEADER
(föreningar och företag)

 Gå till LEADER...
 

OBS!!!

Vår nya adress är Handelsesplanaden 18A 9A, 65100 VASA

 

HUOM!!!

Pääkonttorimme uusi osoite Kauppapuistikko 18A 9A, 65100 VASA

 

Leader-strategi:

Österbottens kusttrakter 2020 - möter behoven hos lokalt livfulla gemenskaper

 

Leader-strategia:

Pohjanmaan rannikkoseudut 2020 - vastaavat elinvoimaisten paikallisyhteisöjen tarpeisiin

 
Gilla oss på Facebook!
 

Stödmöjligheter för fiskerinäringen.
Gå till KAG...

 

Aktions nyhetsbrev. Ladda ner här!

Temaprojekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiske-Leader-strategi:

Österbottens kusttrakter 2020 - Gröna näringar på en blå åker

 

Kala-Leader-strategia:

Pohjanmaan rannikkoseuru 2020 - Vihreät elinkeinot sinisellä pellolla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byaverksamhet
 Gå till BYAR...