Projektstöd via LEADER
(föreningar och företag)

 Gå till LEADER...

 

 

Aktions nyhetsbrev. Ladda ner här!

 

Aktion Österbottens Temaprojekt

Småinvest och Aktiva byar

ansökningstid 1.2 - 31.3

För mera info klicka här

 

Leader-strategi:

Österbottens kusttrakter 2020 - möter behoven hos lokalt livfulla gemenskaper

 

Leader-strategia:

Pohjanmaan rannikkoseudut 2020 - vastaavat elinvoimaisten paikallisyhteisöjen tarpeisiin

 
Gilla oss på Facebook!
 

Stödmöjligheter för fiskerinäringen.
Gå till KAG...

 

 

Fiske-Leader-strategi:

Österbottens kusttrakter 2020 - Gröna näringar på en blå åker

Kala-Leader-strategia:

Pohjanmaan rannikkoseuru 2020 - Vihreät elinkeinot sinisellä pellolla

 

EHFF informationstillfälle, Vasa 7.3.2017

Hotell Tropiclandia, mötesutrymme Panorama

Informations och diskussionstillfälle om möjligheter för stöd och stödvillkor från Europeiska havsoch
fiskerifonden. Information också om aktörspecifika kvoter för laxfiske. Tillfället är riktat för
fiskare, fiskförädlare och andra företagare inom fiske.
Tillfället är tvåspråkigt.

Anmäl er här

Programmet i sin helhet hittar ni här

 

EMKR tiedotustilaisuus, Vaasa 7.3.2017

 
Tiedotus ja keskustelutilaisuus Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tukimahdollisuuksista ja tuen
ehdoista. Lisätietoa myös toimijakohtaisesta lohikiintiöstä. Tilaisuuden kohderyhmänä ovat
kalastajat, kalanjalostajat ja muut kalatalousyrittäjät.
Tilaisuus on kaksikielinen.  

 

Ilmoittadu tästä

Tilaisuuden ohjelma löytyy täältä

 

 

 

 

 

Byaverksamhet
 Gå till BYAR...
 

 

 

 

Nominera Årets by 2017 kandidater här

Nominera Byaverksamhetens vägvisare 2017 här

Nominera Årets landsbygdsaktör 2017 här