• Aktion Österbottens Leader-finansieringspott har nu delats ut. Leader-finansiering beviljade över 17  miljoner euro i offentligt stöd för olika projekt till föreningar och företag på landsbygden från landsbygdsprogrammet 2014–2022. Tillsammans finansierades över 300 utvecklingsprojekt och över 100 företag i Österbotten. Det blev redan konkurrens om finansiering i slutet av perioden. – Vi lyckades finansiera många bra […]

    Read More