2016: JUNI MÅNADS BY BENNÄS

av | jun 1, 2016 | Månadens by, Okategoriserad

2016: JUNI MÅNADS BY BENNÄS

BENNÄS, JUNI MÅNADS BY

Bennäs är centralort i Pedersöre men också en livskraftig landsbygdsby där Bennäsborna är vana att göra saker som stärker samhörigheten och trivseln i byn. När Bennäsborna kommer igång så tar det vanligen inte heller lång tid innan projekten har blivit genomförda. Med hjälp av bybornas frivilliga arbete och finansiering från privata och från det offentliga har byborna lyckats skapa en trivsam omgivning.

Hantverkarmarknaden, vandringsleden, Bystugan och Ankdamsomgivningen samt julöppningen lockar även andra än byborna till Bennäs. I byn finns det ett brett serviceutbud, järnvägsstation en och riksväg 8 möjliggör goda förbindelser ut i världen. Kommunens högstadium och gymnasium är placerade i Bennäs och YA har en utbildningslinje lokaliserad till byn. Basservice som apotek, butik och lunchservering har byborna tillgång till samt möjlighet till mattvätt.

BYSTUGAN NAVET I BYAVERKSAMHETEN

År 2002 började man diskutera behovet av en bystuga. Bystugan donerades av Karin Nyman och flyttades till platsen hösten 2002. Med hjälp av stöd från Kulturfonden och från T&E-centralen (numera NTM-centralen) kunde bystugan invigas mindre än två år senare den 18.7. 2004. Bystugan fungerar som samlingsutrymme i byn och under hantverkarmarknaden är bystugan viktig för markservicen. Området där bystugan står kallas Ankdammen ägs av kommunen men disponeras av Bennäs byaråd. Byarådet har även flyttat två gamla bodar till området och byggt ett båthus.

 

Hantverkarmarknaden det största evenemanget

Hantverkarmarknaden är det största evenemanget som byborna ordnar förutom arbetsmässigt och sett till besökarantalet. Också ekonomiskt är marknaden den mest betydande begivenheten för byn. Normalt brukar ett 100-tal försäljare medverka. Byarådet tog över arrangemangen av Pedersöre Medborgarinstitut år 2010. Från början var hantverkarmarknaden en utställning med alster som gjorts av deltagare i MI:s kurser. Byarådet har gjort evenemanget till sitt eget och säljer kaffe och bulle samt ordnar lotteri. På hantverkarmarknaden säljs alla möjliga produkter. Evenemanget kräver en stor talkoinsats av byarådet ca 25 personer arbetar på talko med arrangemangen.

 

Byn i miniatyr ett kulturhistoriskt verk

Före nyskiftet var Bennäs liksom de flesta andra byar på landsbygden en by där människorna bodde tätt inpå varandra. Idén till att göra en miniatyrmodell av Bennäs by så som den såg ut i slutet av 1940-talet, innan nyskiftet kom från Ingmar Anderssén. Med hjälp av gamla fotografier och kartor lyckades man återskapa byn så som den såg ut en gång i tiden. Miniatyrmodellen som är 4,5 gånger 8,5 meter består av ca 100 byggnader, allt tillverkat i minsta lilla detalj – till och med gångjärnen är tillverkade för hand och i rätt storlek. Projektet som gjordes i början i samarbete med MI under 4 år och därefter i byarådets regi i 2 år. Sammanlagt jobbade Bennäsborna 6 år och dryga 11 000 talkotimmar med att förverkliga modellen. Då hade man träffats två gånger per vecka för att snickra. Det beräknade kostnadsförslaget var på 20 000 euro men slutsumman landade slutligen på 50 000. Kostnaderna finansierades med bidrag från undervisningsministeriet från olika fonder genom insamlingar, lotterier, pengar från serveringar vid olika tillfällen samt donationer.

JULÖPPNINGEN UTLYSER JULFRIDEN

Julöppningen som sker fredagen före lillajul är välbesökt tillställning som är viktig byns sammanhållning. Evenemanget börjar med julgröt och skinksmörgås. Skolbarnen och byns barn kommer i lykttåg till Ankdammen, där julgranen tänd till sången “nu tändas tusen juleljus” Därefter följer ett kort program, julfriden utlyses, servering av glögg och pepparkakor och besök av tomten.

 Vandringsleden, nästan som att komma till Lappland

Den 4,4 km långa vandringsleden Tornbergets vandringsled i Bennäs för vandrarna genom en storslagen och vacker natur. Vandringsleden ansluter till Tornbergets naturstig som är 1,8 km lång och längs stigen finns 15 informationstavlor som berättar om naturen.

Tornbergets vandringsled kom till i samband med att Gudrun Eklöv i invigningstalet av bystugan nämnde om att Tornberget under hennes uppväxt i byn var ett populärt besöksmål. På vintrarna gick ett skidspår upp till berget. Sagt och gjort byborna tog tag i saken och började rusta upp omgivningen och 2008 invigdes vandringsleden. Vandringsleden har blivit populär för geocaching och ett antal gömmor finns placerade längs med rutten. Byarådet har byggt ett grillhus uppe på Tornberget.

Fungerande styrelse och engagerade människor är A och O i verksamheten

En förening består inte bara av byggnader. Det viktigaste är en fungerande styrelse, en aktiv krets i föreningen och folk som ställer upp talko.

“Hur viktiga dessa ovannämnda resurser är fick byarådet en påminnelse om våren 2015 när den mångårige styrelsemedlemmen Ole Wiik gick bort. Ole hade varit med i den aktiva kretsen inom föreningen i närmare 15 år och kunde det mesta om allting och var den som hade koll på hur saker och ting skulle skötas. Nu blev det att ta sig en funderare hur vissa praktiska saker ska skötas. Bennäsborna kommer alltid att minnas honom för hans positiva livssyn.

Categories

Archives

Tags