AKTION ÖSTERBOTTEN BESÖKTE LANDSBYGDSDAGEN I BURTRÄSK

av | maj 2, 2017 | BYAR

AKTION ÖSTERBOTTEN BESÖKTE LANDSBYGDSDAGEN I BURTRÄSK

Foto: Bengt Österberg

Aktion Österbotten fick en inbjudan från Skellefteå byautvecklingsråd att medverka på en landsbygdskonferens som ordnades i Burträsk lördagen den 8 oktober.

På konferensen presenterades landsbygdsutvecklingen ur Västerbottnisk synvinkel av Skellefteå byautvecklingsråd, Leadergruppen Skellefe älvdal, Länsstyrelsen i Västerbotten, Hela Sverige skall leva, samt representanter från Norge och från Österbotten. Intressanta projekt i regionen fick tillfälle att presentera sig för de ca 80 deltagarna.

Landsbygdsdagen arrangeras i samarbete mellan kommunerna och Skellefte byautvecklingsråd. Landsbygdsdagen ordnas årligen återkommande turvis av kommunerna i regionen.

Categories

Archives

Tags