AKTION ÖSTERBOTTEN FÅR MERA PENGAR

av | nov 16, 2017 | AKTION R.F., Okategoriserad

AKTION ÖSTERBOTTEN FÅR MERA PENGAR

Aktion Österbotten r.f. är en av de mest framgångsrika Leadergrupperna och har fått ytterligare finansiering av Jord- och skogsbruksministeriet. Nu får Aktion Österbotten ett tillägg på totalt ungefär 822 000 euro, det näst största tillägget av de 24 grupperna som får mera pengar.
– Detta är en otroligt bra nyhet, med dessa medel kommer många nya projekt att skapas i framtiden, säger verksamhetsledare Mathias Högbacka.

Byautvecklingen är stark i Österbotten och det har poängterats i mellanutvärderingen som sändes till ministeriets. Lokala livskraftiga byagemenskaper är ett av strategins tyngdspunktområden och där har Aktion Österbotten lyckats i utvecklingen och nått viktiga målgrupper, såsom kvinnor och unga. Finansierade projekt har till 50 % gynnat kvinnor på landsbygden och 72 % av de som berörs av projekten är under 35 år.

– Tilläggsfinansieringen betyder att vi fortsättningsvis kan stöda byautvecklingen i högre grad under de kommande åren och vår förhoppning är att fortsättningsvis nå ut till kvinnor och unga på landsbygden och även hitta nya sökanden, påminner Högbacka.

Läs mer här.

Categories

Archives

Tags