ÅRETS BY I DEN NATIONELLA TÄVLINGEN ÄR VALD

av | maj 11, 2021 | AKTION R.F., Okategoriserad

ÅRETS BY I DEN NATIONELLA TÄVLINGEN ÄR VALD

Årets by i den nationella tävlingen är Lantula i Birkaland.

Byns långsiktiga, omfattande och planmässiga byaverksamhet övertygade urvalspanelen. Exempelvis har man inom byaverksamheten fått med bybor i alla åldrar, från barn till far- och morföräldrar. Lantulas mångsidiga kommunikation ger en positiv bild av byaverksamheten, liksom landsbygden som en plats att bo på. Det bör även noteras att det under de senaste åren har gjorts flera exkursioner till den prisbelönta byn från andra delar av Finland. Under exkursionerna har man fått höra om byaverksamhet, gemenskap och landsbygdsutveckling.

Årets by premierades senaste vecka genom ett besök i Lantula-gård. Byborna höll som bäst på att göra planer för sommaren då Finlands Byars prisutdelare kom med blommor och videokameror. Prisutdelningen spelades in på video och är nu publicerad på Finlands Byars webbplats www.suomenkylat.fi. I prisutdelningen deltog ordföranden för Finlands Byar Petri Rinne, kommunikationsplanerare Anssi Ketonen, och byombudet för Pirkan Kylät Jani Hanhijärvi.

Hedersomnämnanden i Årets by-tävlingen tilldelades byn Ylläsjärvi i Lappland och byn Oravi i Södra Savolax.  Urvalspanelen ansåg att byn Ylläsjärvi i kommunerna Kittilä och Kolari är ett utmärkt exempel på en by som har lockat nya invånare, till exempel med hjälp av en ny byskola. Ylläsjärvis starka talkokultur och passionerade utvecklingsarbete är värdefullt för byaverksamheten.

Urvalspanelen ansåg att byn Oravi i Nyslott är exemplarisk genom att byn satsar på kommunikation och därmed lockar nya invånare, samt håller dagens invånare informerade om aktuella frågor. Föredömligt många projekt har även genomförts i Oravi för att förbättra invånarnas trivsel i byn.

Finlands Byar rf utser årligen en aktiv och innovativ by till Årets by. Genom valet av Årets by vill man lyfta upp byarnas mångsidiga verksamhet och öka kännedomen och synligheten om byaverksamheten. Målet är att hitta aktiva byar, framgångsrik byaverksamhet och få goda exempel på byarnas verksamhet och samarbete. Årets by har valts sedan år 1985.

Finlands Byar är en rikstäckande organisation för lokala utvecklare som förenar byaverksamhet, Leader-verksamhet och stadsdelarnas aktiva i samma nätverk. Organisationen företräder 4200 byar över hela landet, och dess medlemmar inkluderar bl.a. regionala byaföreningar och alla 54 Leader-grupper i Finland.

Categories

Archives

Tags