Heidi Nyman, sekreterare i Komossa ungdomsförening säger att valet betyder väldigt mycket för byn, det stärker byagemenskapen.

text och foto: Kirsi Tikkanen