PRIVATE: CORONASTÖD FÖR FÖRENINGSHUS

av | sep 7, 2021 | AKTION R.F., BYAR, Okategoriserad

PRIVATE: CORONASTÖD FÖR FÖRENINGSHUS

Coronastöd är avsett för sammanslutningar och stiftelser som upprätthåller hus av föreningshuskaraktär och vars verksamhet har försvårats eller hindrats på grund av restriktionerna och rekommendationerna med anledning av coronapandemin 1.4–31.12.2021. Understödet är avsett att täcka kostnaderna för underhållet av husen.

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar stöd. Understödet får användas för kostnader för underhållet av byggnaderna och kan gälla bland annat el-, uppvärmnings- och vattenavgifter, avgifter för tele/datakommunikation, försäkringar och fastighetsskötsel.

Understödet får inte användas för löner till administrativ personal eller verksamhetsledare, övriga driftskostnader, låneskötselbidrag eller amorteringar. Understödet får inte heller användas för att täcka kostnader som hänför sig till egentliga renoveringsinvesteringar eller grundläggande reparationer.

Ansökningstiden går ut den 23 september kl 16.15. Man kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets e-tjänst.  Mer information på undervisnings- och kulturministeriets hemsida:

https://minedu.fi/sv/-/coronastod-for-sammmanslutningar-som-uppratthaller-foreningshus

Categories

Archives

Tags