DIGITALA LÖSNINGAR INOM KULTUR OCH TURISM

av | mar 14, 2019 | AKTION R.F., BYAR, Okategoriserad

DIGITALA LÖSNINGAR INOM KULTUR OCH TURISM

Projektet Innospiration Österbotten ordnar:

DIGITALA LÖSNINGAR INOM KULTUR OCH TURISM

29.3.2019

Bock’s Corner Brewery, Ladan

Mingla, bearbeta idéer, få tips och uppslag till nästa utvecklingsåtgärd kring digitala lösningar i den egna verksamheter! Aktion Österbottens Leader-rådgivare finns också på plats för att man skall kunna diskutera finansieringsmöjligheter och tidtabell genast.

Ta del av exempel som andra redan förverkligat, delge egna idéer, utmaningar och lösningar och hör om vad som kan göras av experter. Diskutera sedan möjligheter enskilt och mer ingående efter eftermiddagskaffet.

Tillfället är riktat till muséer, kulturproducenter och andra som har ett besöksmål som byaföreningar, byadel/stadsdel eller föreningar som vill ta i bruk digitala lösningar som är nya för dem. Evenemanget är kostnadsfritt och  del av All Digital Week som pågår hela vecka 17. Huvudevenemanget är 25.3 i Vasa på Academill.

Program:

8.30 Anmälning, kaffe och första uppgift

9.00 Platssexighet, honung och sociala medier

Sugar Daddies om honung, Storkyro och varumärkesbyggande samt forskardoktor Niklas Lundström om platssexighet som trend

10.30 Projektlösningar. 3 stationer på 45 minuter

  1. Kulör-dokumentation med mobiltelefon och platta, projektledare Johanna Björkholm
  2. Närpes hembygdsmuseum om virituell miljö + spelfunktioner, lokal drivkraft Kaj Irjala
  3. Museilotsen kring utvecklingen av ett digitalt skärgårdsmuseum, projektledare Eva-Marie Backnäs

11.15 Lunch plus tillfälle att diskutera med andra deltagare (egen bekostnad)

12.00 Två exempel på användning av digitalisering

1. Projektet Genius Loci – synliggörande av kulturarv i Mellersta Österbotten

  1. Appar som modern marknadsförings- och informationskanal Kimmo Siukola, Well Works (esittelyvideo suomeksi)

13.00 Experter berättar. 2 stationer på 45 minuter

  1. Appar och dess möjligheter, Niklas Karlström från GinnyPix
  2. Geocaching som spellösning, entusiast Valter Lax

14.00 Kaffe

14.15 Summering, diskussion och genomgång av uppgift

15.00 Privattid med experter eller finansiären Aktion Österbotten 15 minuter som bokas in under dagen

16.00 Tillfället avslutas

Anmälan senast kl. 16 26.3 till: emma@aktion.fi

Täältä löydät ohjelman suomeksi

Categories

Archives

Tags