FINNS DET HUGADE INTRESSENTER ATT MEDVERKA I ETT PILOTPROJEKT OM POSTUTDELNINGSAUTOMAT?

av | sep 6, 2018 | AKTION R.F., BYAR, Okategoriserad

FINNS DET HUGADE INTRESSENTER ATT MEDVERKA I ETT PILOTPROJEKT OM POSTUTDELNINGSAUTOMAT?

Posten i Finland håller på att starta upp ett pilotprojekt kring postutdelningsautomater. Posten har för avsikt att investera i postutdelningsautomater som placeras exempelvis i ett föreningshus. Byaföreningens roll är att förbinda sig att ta hand om utdelningsautomaten.

Paketleveranserna och näthandeln förutspås växa ytterligare, utdelningsautomaterna skulle stöda denna utveckling och förhoppningsvis även förbättra servicen i byarna.

Intresserad?

Tag kontakt med Mathias Högbacka, 040-1838653, mathias@aktion.fi

Categories

Archives

Tags