FRAMTIDSTRO I DANSKT FISKEKOOPERATIV

av | jul 20, 2017 | KAG, Okategoriserad

FRAMTIDSTRO I DANSKT FISKEKOOPERATIV

Fiskerinäringen idag lider på många håll av ett föryngringsproblem. I Österbotten är det svårt att locka nya aktörer när byråkrati, dålig lönsamhet, sälar och skarvar kraftigt har försämrat framtidstron inom yrkeskåren.

I byn Thorup Strand på Jyllands kust i Danmark stod man i början av 2000-talet inför en annan enorm utmaning. Fiskekvoterna privatiserades och fiskarna måste avgöra om man skulle sälja sin kvot till ett lockande pris eller behålla fiskerättigheterna i byn. År 2006 bestämde sig flera fiskefamiljer sig för att grunda ett kooperativ där fiskekvoterna fördelas bland kooperativets medlemmar. Kooperativet består av 20 familjer med 17 fiskare och tio fiskebåtar.

Kooperativet är en icke-vinstdrivande organisation där kvoter, fastigheter och landområden ägs gemensamt. Medlemsavgiften är ca 13 000 euro, och den avgiften betalas tillbaka då man vill lämna kooperativet. Varje medlem är skyldig att betala för och använda sin del av kvoten. Kooperativet sysselsätter inte bara fiskare och tack vare att fiskerättigheterna hållits i byn har nya arbetstillfällen och distributionskanaler skapats.

Fiskarna på Thorup Strand är starka tillsammans och har med sin genomslagskraft fått ett stort stöd av allmänhet och politiker. Deras popularitet baserar sig till stor del på realityserien Gutterne på kutterne som under flera säsonger har följt med de unga fiskarna i deras jobb och vardag. Realityserien är precis vad en realityserie skall vara, den känns äkta och åskådaren får lära sig om hur verklighet ute vid Thorup Strand ser ut.

Det danska kustfisket ser annorlunda ut än det österbottniska. Man fiskar andra arter, säljer fisken på auktion och båtarna dras upp på stranden (den går inte att bygga en hamn på grund av att de starka strömmarna formar om havsbotten). Däremot fiskar man där precis som här på ett hållbart sätt med traditionella fiskemetoder. Man har byggt upp en kultur och tradition för att trygga fisket också i framtiden. Framtidstron lever i kooperativet och genom bilderna förmedlas många skratt och en stark gemenskap.

Foto: Metronome/TV 2

Categories

Archives

Tags