HAR VI NÅGON SMART BY I ÖSTERBOTTEN?

av | sep 6, 2018 | AKTION R.F., BYAR, Okategoriserad

HAR VI NÅGON SMART BY I ÖSTERBOTTEN?

Har vi någon smart by i Österbotten som vill anmäla sig?

I nuläget 32 anmälda byar, vill du veta mera om vilka de är? Se här!

Vad bygger konceptet på?

Delad smarthet är dubbel smarthet. Nu efterlyses Finlands smartaste by – en by som tänker klara sig både nu och i framtiden. Det lönar sig att ansöka till helheten Finlands smartaste by, eftersom här erbjuds sparring och tips, kamratstöd och kollegialt lärande samt synlighet såväl i hemlandet som internationellt.

VAD HANDLAR DET OM?

I tävlingen utses Finlands smartaste by, men det är mer än bara en tävling. Snarare handlar det om en utvecklingshelhet vars syfte är att hjälpa och sporra byarna att leta fram smarta lösningar för att utveckla och skapa tjänster och handlingssätt. Just de tjänster och funktioner som får byn att må bra nu och i framtiden.

VARFÖR LÖNAR DET SIG ATT KOMMA MED?

I korthet: det erbjuds handledning, idéer, kamratstöd, möjligheter att upprätta nätverk och få synlighet både i hemlandet och utomlands.

Byarna som deltar erbjuds webinarier, handledning och goda exempel. Det kanske viktigaste är kamratstödet: avsikten är att byarna ska upprätta nätverk så att de också kan lösa problem tillsammans. I en by har man kanske redan hittat en lösning på något som en annan by grunnar på.

Som ett led i helheten Finlands smartaste by ordnas också ett innovationsläger där avsikten är att tillsammans hitta nya slags lösningar på hur servicen i landsbygdsområdena inte bara kan bevaras utan bli ännu bättre. Idén om multiservicecentrum är lägrets grundtanke. Byarna som deltar i tävlingen om Finlands smartaste by (FSB) kan i samband med anmälan ansöka om att få lägret till den egna byn.

Temat Smarta byar dryftas också på unionsnivå. Det finns således nätverk och synlighet att få rentav i hela Europa.

Verktygen för byautveckling är alla de möjligheter som EU-fonderna (landsbygdsfonden EJFLU, ERUF, ESF) förfogar över. Också projekt som finansieras från annat håll kan kombineras med helheten. Bybornas aktivitet är förstås också viktig.

Tävlingen Den smartaste byn arrangeras av landsbygdsnätverket i samarbete med strukturfonderna (ESF, ERUF), kommunikationsministeriet, Landsbygdspolitiska rådet, Kommunförbundet och Byaverksamhet i Finland rf. För en medverkande by innebär ett stort antal arrangörer att det finns kunskap och lösningar att tillgå från många håll.

HUR GÅR TÄVLINGEN FINLANDS SMARTASTE BY VIDARE?

Det går att anmäla sig till helheten Finlands smartaste by via länken på webbplatsen Landsbygd.fi från och med slutet av januari. Tidig anmälan är till fördel så att ni kan dra nytta av helheten redan i vår. Man hinner ändå anmäla sig ända fram till utgången av augusti 2018.

Den segrande byn väljs av en sakkunnigjury i slutet av 2019. Kriterierna för valet är bland annat ökad tillgång till service och förbättrad servicekvalitet, uppfinningsrika lösningar och antalet bybor som medverkar aktivt.

Vinnaren av tävlingen, den smartaste byn, belönas med ännu mer smarthet. Priset är ett högklassigt innovationsläger där proffs hjälper byn vidare med moderniseringen.

HURDAN ÄR EN SMART BY?

Smarthet är ingen helt okomplicerad term och åtminstone ingen snäv sådan. Smarthet betyder till exempel förmåga att lära sig nytt och tillämpa kunskapen då man löser problem. Det avgörande för Finlands smartaste by är byns förmåga att bli ännu smartare, dvs. att den kan skapa nya fungerande lösningar eller förbättra sådana som redan finns.

En smart by är livskraftig, aktiv och innovativ. Finlands smartaste by är alltså en som aktivt och intelligent, till exempel genom digitalisering, utvecklar sin service exempelvis inom sektorerna hälso- och sjukvård, utbildning, energi, transporter och rörlighet, detaljförsäljning, hobbyverksamhet och kultur.

HELA EU SATSAR PÅ SMARTA BYAR

EU:s åtgärder för smarta byar är ett initiativ som Europeiska kommissionen startade i april 2017. Det är en satsning på morgondagens byar och uppmärksammar dels stöd för investeringar som främjar digitaliseringen, dels stöd för tillgänglighet och kompetens.

Initiativet sporrar till att hitta stigar som är helt nya och möter varandra när det gäller landsbygdsutveckling, regionalutveckling, forskning, trafik, energi och digital politik, samt olika fonder.

Källa: https://www.maaseutu.fi/sv/landsbygdsnatverket/teman/finlands-smartaste-by/

Categories

Archives

Tags