INTERNATIONELLT SÄL- OCH SKARVPROJEKT

av | maj 29, 2017 | KAG, Okategoriserad

INTERNATIONELLT SÄL- OCH SKARVPROJEKT

Det stora antalet sälar och skarvar i Östersjön har kraftigt försämrat möjligheterna för det småskaliga kustfisket längs Östersjöns kuster. Ett internationellt samarbetsprojekt ska jobba med att gemensamt försöka skapa en diskussion med allmänheten och beslutsfattare och ta fram information och hur stora effekterna är på kustfisket.

Samarbetsprojektet inleds med de fem finska fiskeaktionsgrupperna längs de finländska kusten och grupper från Sverige och Estland. Det finns även möjlighet för fler grupper från andra Östersjöländer att ansluta sig till projektet längre fram. Målsättningen med projektet är att uppskatta hur stor effekt säl och skarv har på fiskbestånden och det småskaliga kustfisket för att bättre kunna beakta detta i beslutsfattande. På sikt vill man med projektet skapa ett system för kontinuerligt informationsutbyte och informationsspridning, medvetandegöra allmänhet och beslutsfattare om sälens och skarvens effekter på fisket och stärka samarbetet mellan fiskeaktionsgrupper kring Östersjön.

Categories

Archives

Tags