JENNICA REPRESENTERAR ÖSTERBOTTEN I FINLANDS BYARS FRAMTIDSUTSKOTT

av | maj 20, 2021 | AKTION R.F., BYAR, Okategoriserad

JENNICA REPRESENTERAR ÖSTERBOTTEN I FINLANDS BYARS FRAMTIDSUTSKOTT

ennica representerar Österbotten i Finlands Byars framtidsutskott

Finlands Byar r.f. har grundat ett framtidsutskott för unga. Framtidsutskottet består av 16 ungdomar. Dess uppgift är att förbereda och föreslå initiativ som gäller den lokala utvecklingen och framtiden ur ungas synvinkel till Finlands Byars styrelse.

Jennica Lattunen, 22, är Österbottens representant i utskottet. Jennica är hemma från Malax men bor numera i Vasa och studerar sista året på International Business-linjen vid VAMK.

Utskottet hade sitt första möte i slutet av mars. Utskottet vill uppmuntra inflyttning, verksamhet av ungdomsråd i kommuner, utveckling av distansstudier, ungdomars välmående och fritidsmöjligheter samt positiva bilder av landsbygden.

Jennica ville komma med för att hon alltid har uppskattat livet på landet.

– På landsbygden och speciellt i Malax tycker jag om att ungdomarna ställer upp för varandra och för hembygden, ingen skillnad ifall det gäller en dans i Åminne eller idrottsevenemang i Pixne.  

Hon skulle vilja att ungdomar runt om i Finland skulle förstå charmen med landsbygden.

– Därför är detta uppdrag verkligen intressant.  Jag hoppas att man kan skapa nya nätverk och finna intressanta modeller vi kan ha nytta av i Österbotten

Hon vill även bevaka finlandssvenska frågor och ungdomsfrågor med betoning på Uf-rörelsen.

Finlands Byar r.f. är samarbetsorgan för nätverk som främjar bya- och Leader-verksamhet samt den lokala utvecklingen. Alla Finlands Leader-grupper är medlemmar i Finlands Byar.

Categories

Archives

Tags