KONSEKVENSBEDÖMNING VID KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR BEDÖMER BESLUTENS PÅVERKAN PÅ LANDSBYGDEN

av | maj 2, 2017 | BYAR, Okategoriserad

KONSEKVENSBEDÖMNING VID KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR BEDÖMER BESLUTENS PÅVERKAN PÅ LANDSBYGDEN

På samma sätt som det görs miljökonsekvens-bedömningar vid projekt som kan ha betydande påverkan på miljön görs det bedömning av konsekvenserna för landsbygden. Förfarandet som kallas landsbygdssäkring görs för att utreda hur reformer mm. påverkar landsbygden och dess invånare.

 

LANDSBYGDSSÄKRING VID TVÅ KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

Nu är det aktuellt med landsbygdssäkring vid två kommundelningsutredningar i Norra Österbotten och i Norra Savolax. Landsbygdssäkringen görs för att förhindra negativa konsekvenser för landsbygden vad gäller service, markanvändning eller företagsamheten. Detta gör det möjligt att förhindra eller minska negativa konsekvenser för landsbygden eller för att stärka positiva följder.

Categories

Archives

Tags