MÅNADENS BY APRIL 2018

av | mar 31, 2018 | AKTION R.F., BYAR, Månadens by

MÅNADENS BY APRIL 2018

Norrnäs är Månadens by i april 2018

Tillsammans med grannbyn Rangsby i norr är Norrnäs den minsta byn i raden byar längs Strandvägen börjandes med Kalax närmast Närpes centrum, följd av Nämpnäs och norr om Rangsby och Töjby. Invånarantalet har de senaste åren rätt konstant rört sig kring 300.

Byn är en typisk strand- och småbrukarby som inte undgått den senaste tidens snabba strukturomvandling.  Anmärkningsvärt är att t.ex. Närpesnejdens specialitet växthusnäringen sedan några år tillbaka inte alls finns i byn.Fiske bedrevs förr jämsides med jordbruken, som höll en rätt stor kreatursstam delvis tack vare att man utnyttjade den stora skärgården för hö produktion och bete. Höbärgningen i skären upphörde efter krigstiden, medan fäboddriften levde kvar ännu in på 1950-60-ta len. En specialitet för Norrnäsbönderna var smågrisproduktionen. De som bara kunde höll sig med åtminstone en gris sugga och sålde smågrisarna i grannbyarna – många som hade möjlighet ville ju föda upp sin egen “julgris”. På 1950-talet var växthusen många i byn och pälsdjursnäringen började också göra sitt intrång, trots att de tidiga försöken på 1930-talet inte varit så upplyftande. På 1970-talet var det hönsskötseln som blev populär och korna och svinen strök på foten.

Idag bedrivs främst jordbruk med spannmålsodling och jordbrukarnas antal har minskat radikalt. Inga höns finns längre, endast en kreatursgård och pälsfarmerna är numera bara tre till antalet. Men fodertillverkaren Ab Nä-Rö Oy finns kvar och levererar mink- och rävfoder inom ett vidsträckt område i svenska och finska Sydösterbotten. En del småföretag inom olika branscher finns i byn, men många bybor är arbetspendlare bl.a. till Närpes centrum.

Den service som byborna åtnjuta består idag främst av Håkans Närköp, som är en välförsedd lanthandel och fungerar som postombud. Butikerna var två framtill 1992 liksom bankkontoren till 1993. Sparbanken satte sist lapp på luckan år 2013. Frisersalong finns och massage/kroppsterapi kan man få på två ställen. Ett radhus med åtta lägenheter har många pensionärer som hyresgäster.

Det gamla skolhuset från 1897 renoverades av byborna på talko 1993 och blev 2009 skola för hela västra Närpes, Västra Närpes skola, då den förstorades. Nu är skolan redan för liten och kommunen planerar tillbyggnad med bl.a. fyra klassrum. Dagens elevantal är 58, men prognoserna pekar på närmare 80.

Byns föreningar torde täcka de flesta intresseområdena och de har alla varit verksamma sedan start utan längre dödperioder. Ungdomsföreningen är äldst, grundad år 1897, även om starten var något trevande. Föreningsloken byggdes 1916 och är fortfarande i användning men har byggts till och renoverats flera gånger. En danspaviljong byggdes 1957 nere vid byns gamla båthamn Verkan. Tidigare har dansbanor funnits på olika ställen vid havet.

Byns första föreningslokal var “Myreborg”, som byggdes av nykterhetsföreningen Myran 1906, men brann ned redan 1912. Myrans verksamhet dog ut i krigstiden.
Ett bönehus, som fortfarande används, byggdes 1913 och ägs av Svenska Lutherska Evangeliföreningen. Förutom andaktsstunder ordnas här barn- och juniorverksamhet och stickcafé. Syföreningsverksamhet förekommer också. Ett missionshus fanns från 1923 fram till 1970-talet och ägdes av Norrnäs fria missionsförsamling (1929-1981).

Medlemmarna firar den 100-åringen 2013

Fiskargillet grundades 1929, marthaföreningen 1943 och jaktföreningen 1944 och alla har sedvanlig verksamhet. Jaktföreningen byggde ett slakthus 1979 och fiskargillet ett servicehus vid den nya båthamnen vid Flatskäret 2013. Fiskargillet sköter också om den allmänna båthamnen och hyr ut kajplatser. På Märigrund, byns gamla fiskeläge, är fiskargillet ägare till det äldsta huset, “Storhuset”, som flyttats hit redan 1814 från att tidigare varit hus för not fiskare strax norr om uf:s paviljong vid Verkan. På Märigrund finns också ett fiskemuseum sedan 1969 och en fiskefyr sedan 1923. https://norrnas.fi/Site/Data/291/Files/Byplanen/Norrnaes%20byplan%202013.pdf

Fiskargillet demonstrerar nätfiske under isen

Byns delägarlag för samfällda vatten- och markområden sammanslogs till ett gemensamt delägarlag, Norrnäs samfällighet, år 2013. http://www.norrnas-samfallighet.fi/

Norrnäs antennandelslag har hand om TV-distributionen via Dynamos fibernät i byn och det ger också möjlighet till att ha en egen infokanal för byn.

Ett by arkiv som administreras av ungdomsföreningens hembygdssektion tillkom 1991. Det finns i källaren till Håkans Närköp. Förutom föreningars och en del privata arkiv finns här en samling reprofoton. De hembygdsintresserade har också bidragit till dokumentation av byn genom två hembygdsböcker och 100-årshistoriker för uf och skolan. En dokumentation av byns fäbodliv har påbörjats.

Återkommande evenemang i byn med uf som huvudarrangör är sedan 1980 Norrnäsdagen som blivit en träffpunkt vid Verkan för nuvarande och f.d. bybor med program och aktiviteter för olika åldrar. Från att under 1960- och 70-talen ha varit en populär dansplats, får paviljongen nu tjäna som festplats för bröllop, födelsedagskalas och en hel del andra begivenheter. Det ryms en hel del mellan de svenska orkestrarna Karl-Erik Fernströms show i juli 1958 med 1 500 personer på plats och Stefan Borschs besök i juni 1990 då danseran var nedåtgående!

Vid paviljongen finns också en simstrand, beachvolley-plan och lusthus och en bit ifrån vid den nya båthamnen en grillkåta.

Intill uf-lokalen finns sedan tidigare elljusspår och grillkåta och en motorikbana för barn har nyligen färdigställts. Pågående projekt är att förbättra elljusspåret och anlägga olika träningsstationer längs spåret och således kunna utnyttja spånbanan året om för motion. Invid skolan finns ishockeyrink som föräldraföreningen anlagt och en kommunägd tennisbana finns också i byn.

Motorikbanan lockar barn och unga

Ungdomsföreningens julfest med mat, program och dans och som sedan 1968 ordnas på nyårsaftonen, har behållit sin popularitet. Senare års pubafton med trubadur har också uppskattats. Allsångsaftnar med olika artister har också prövats på. Påskbrasa är också en återkommande aktivitet.

Sportlovsaktiviteter vid paviljongen vid Verkan

I lokalen finns tillgång till dator och olika spel för ungdomarna och under vinterhalvåret ordnas karacafé under mer fria former liksom träffar för kvinnor.
Här under fliken “Årets som gått” hittar du många bilder från aktiviteterna i byn https://norrnas.fi/start/ och på https://www.facebook.com/NorrnasUngdomsforening vad som är på gång i ungdomsföreningen just nu.

Marthorna firar 70 år av verksamhet i byn

Categories

Archives

Tags