MÅNADENS BY I FEBRUARI

av | jan 31, 2020 | Månadens by

MÅNADENS BY I FEBRUARI

Björkö består av 350 holmar och ingår i Världsarvet Höga
kusten/Kvarken. Turister från när och fjärran tar sig året runt ut
till Svedjehamn och utkikstornet Saltkaret för att beskåda utsikten
över De Geer-moränerna som är det naturfenomen som istiden lämnat kvar efter sig. Samhället tog sig namnet Björköby för att inte förväxlas
med andra orter med samma namn. I övärlden har man rått över sig
själva i långa tider eftersom fasta förbindelser med fastlandet
saknats. Bro till Replot saknades fram till 1950-talet och bron till
fastlandet byggdes i.o.m. Replotbron i slutet av 1990-talet. Pga. att
avståndet mellan Finland och Sverige är som kortast mellan Björköby
och Holmön på svenska sidan fick björköborna år 1617 uppgiften att
sköta postgången mellan länderna. Som tack för det fick samhället
skattelättnader och befrielser från krigstjänst. Detta historiska
minne uppmärksammas varje sommar med evenemanget Postrodden. På
höstarna engageras byborna i Fårskallet, då fårfarmarna i byn tar
hjälp av alla som vill ut och gemensamt samla in hundratals får som
gått ute på sommarbete på olika holmar. En annan tradition som firas
nu i februari är Storvarvet, ett kul (och lite skrämmande) evenemang
som firas med läskiga maskeradkostymer på fastlagstisdagen.

Categories

Archives

Tags