MÅNADENS BY I JULI

av | jul 2, 2019 | AKTION R.F., BYAR, Månadens by, Okategoriserad

MÅNADENS BY I JULI

Kovjoki har utsetts till Årets by i Österbotten 2019!

Månadens by i juli är också Årets by i Österbotten 2019 Kovjoki.

Kovjoki har utsetts till Årets by för ett aktivt arbete för byns utveckling, bl.a. genom tomtmarknad och engagemang i Kovjoki station. Utnämningen till Årets by sker i Kovjoki, Framstuvägen 70, 6.7 kl 14.

Byn med vattnet och de många vägarna och stark talkoanda!

Namnet Kovjoki anses ha sitt ursprung från en bonde 1548 vid namn Matts Kouiock som i sin tur fått namnet från ån Kauhajoki som rinner upp i sjön Kauhajärv i Purmo. (ur Kovjoki, Byn med vattnet och de många vägarna)

Kovjoki är idag en by med ca 300 personer och som hör till Nykarleby. Byn är centralt beläget nära riksväg 8 och många brukar skämtsamt säga att ”-sväng int huvu, för tå missar du e!”

Kovjoki är byn där man kan kombinera naturen, lugnet, fridfullheten med enkla snabba förbindelser till städer, tågstation och flygfält.

Bild från Kovjoki-Markby skola, bild från ÖT.

Det finns en positiv befolkningstrend, tre nya gårdar byggs i byn. Det största hotet är nedläggningen av Kovjoki-Markby skola. Man har i byn försökt föra dialog med Nykarleby kommun, och har haft en byaarbetsgrupp och ordnat möten.

Och även om Kovjoki-Markby samarbetar kring skolan så ordnas det en byakamp om ”Den gyllene tågharven”, där tåget symboliserar Kovjoki och harven kommer från en smedja i Markby.

Tågharven

Museijärnvägen

Från Kovjoki station gick spåret till Nykarleby och linjen var verksam 1899-1916. Museijärnvägen startades 1987 av aktiva inom hembygdsföreningen. Körningar med gammaldags ånglok pågår från senvåren till en stämningsfull kvällskörning i september som avslutar säsongen. Vid den traditionella första maj-invigningen kan det finnas upp till 1000 besökare och åskådare, och under körningar under juli månad är besökare ca 100. De senaste 5-6 åren har tågentusiaster från Tyskland och Storbritannien besökt museijärnvägen, och också finska tågentusiaster har hittat museijärnvägen. Järnvägen är unik då den är smalspårig, alltså 60 cm. Det finns bara två smalspåriga järnvägar kvar i landet och lokomotiven Laura och Emma är de minsta ångloken.

Loken är tillverkade 1937 och fram till 40- och 50- talet trafikerade sådana lok våra järnvägar.

Nya Hembygdsmuseet

I dagsläget får hembygdsmuseet en ansiktslyftning och kommer att bli placerad vid Kovjoki stationsområde i ett grönt hus. Muséet kommer att lyfta fram bygdens historia genom olika temautställningar och fungera ihop med Museijärnvägens verksamhet. Inköpet av en ny fastighet för ett museum finansierades delvis med Leaderfinansiering.

Kring jul ordnas också julmys i byn, med risgrynsgröt och gammaldags julstämning.

Föreningar och arbetsgrupper i Kovjoki:

Kovjoki Bönehusförening r.f.

Kovjoki – Markby Hem o skola r.f.

Kovjoki Marthaförening r.f.

Kovjoki Hembygds- och museiförening /Nykarleby Jernväg r.f.

Kovjoki UF

Kovjoki – Markby Byaarbetsgrupp

Kovjoki Byaråd och Samfällighet

Frida älgjaktslag (tillsammans med Markby, Ytterjeppo och Forsby)

OCH

I Kovjoki finns hela 4 lag i PIDRO!!

All verksamhet sköts med talkokraft.

Kolla gärna in Kovjokis Facebook-sida för mer information!

Text och bild: Gunilla Sandvik, bearbetat av Susanne Blomqvist

Categories

Archives

Tags