MÅNADENS BY I JUNI

av | jun 1, 2023 | AKTION R.F., BYAR, Månadens by

MÅNADENS BY I JUNI

Välkommen till Molpe by!

Molpe ligger på Finlands västkust, cirka 30 minuter söder om Vasa. Molpe är en by i Korsnäs kommun, en av världens mest svenskspråkiga kommuner. I byn bor det knappa 600 personer, men under sommaren dubbleras invånarantalet eftersom mer än hälften av kommunens alla sommarstugor finns i Molpe. Molpeborna kallas Tulavippor.

Molpe befolkades troligen på 1200-talet av fiskare och fångstmän från Sverige som anlade fiskeläger på denna sida av Kvarken. På 1870-talet började Molpeborna ”segla ved och sand” till Vasa och verksamheten tilltog vartefter behovet av brännved ökade i Vasa. Vedtransporterna var den tidens specialnäring i Molpe. Ända fram till 1950-talet var ved- och sandtransporterna i gång med speciella båtar som kallades ”haxar” eller ”vedhaxar”. Som mest fanns ett 15-tal ”haxar” i byn på 1920 och 1930-talet. Denna transportnäring sysselsatte ett 50-tal bybor på den tiden. Jobbet på en vedhax var ett slitsamt och tungt arbete, ja rent av ett ”syndastraff” ansåg en del ungdomar.

Molpe var också (ö)känd för smuggling av kaffe och sprit. Både män och kvinnor var inblandade. Fiskarna ägde båtar och kände till farleder och gömställen i skärgården där varorna kunde gömmas innan de transporterades i mindre mängder till fastlandet och såldes. Inkomsterna som smugglingen gav hjälpte kustbefolkningen. Det sägs att många hus i Molpe blev byggda tack vare smugglingen. De första bilarna inhandlades också med dessa pengar.

Namnet Molpe har skrivits på många olika sätt och i en urkund från 1491 skrevs byns namn som Mockepää. Senare har namnen Måitäpä, Moikepä, Moickopä och Moijckipä använts. Dessa benämningar utvecklades så att på 1800-talet skrevs byns namn som Moikipää eller Moikepää. I talspråk användes Moipe och Moippe. Namnet Moikipää användes från 1905 i poststämpeln fram till 1960-talet. Namnet Molpe hade börjat användas allmänt då och Korsnäs kommun anhöll om att byns namn ska ändras till Molpe i början på 1960-talet. Postverket tog i bruk namnet Molpe den 1 januari 1963 och Lantmäteristyrelsen beslöt om namnändringen den 19 mars 1964. Namnet Moikipää lever dock kvar hos en del finskspråkiga, men det officiella namnet är i dag Molpe på både svenska och finska.

I Molpe har man alltid sysselsatt sig själv. Pälsfarmningen kom tidigt till byn och har varit en av förutsättningarna för att de företagsamma Molpeborna har kunnat leva gott och bo kvar i Molpe. Idag finns det få pälsfarmer kvar. Däremot finns det väldigt många företag i byn och inom olika branscher. I byn finns det företag som jobbar med att tillverka remmare, flytbryggor, vapensmed, taxi, metallföretag, bil- och karosseriverkstäder, städ- och fastighetsservice, byggfirmor, transportföretag, restaurang, jordbyggnadsföretag, VVS-firma, växthus, IT-företag, bokföringsbyråer, hårfrisörer, fiskare m.fl. Av de Molpebor som inte är företagare pendlar de flesta till närliggande kommuner eller städer. Flygfältet i Vasa är endast 25 minuters väg från Molpe, så städer som Helsingfors och Stockholm når du på mindre än två timmar.

Företagsamheten har alltid varit kännetecken för byn. Man övervägde gatubelysning redan 1937 och byn bildade eget elbolag, Molpe Elektricitetsandelslag. Molpe Vatten Ab grundades 1965 som ett av de första vattenverken i Österbotten. Molpe Ungdomsförening har varit initiativtagare till både Molpe Simstrand på 1960-talet och det som blev restaurang Strand-Mölle i början av 1990-talet. I Molpe byggdes Finlands första vindkraftspark med fyra vindmöllor, Ella, Bella, Stella och Hella (transformatorn hette Helge). Parken invigdes i november 1991 och producerade el i många år. Möllorna blev till sist föråldrade och utslitna och monterades ner 2017. Och många får ännu en glansig blick då de tänker på anrika rockfestivalen SÖU-Rock eller Molpe-Rock som det kom att kallas i folkmun. Festivalen ordnades under 1980-talet för att sen få en (nästan) lika stor framgång med SÖU-Rock Rewival under 2000-talet.

Molpe är en föreningstät by. Föreningslivet är en fantastisk inkörsport för nyinflyttade att börja lära känna byn och Molpeborna. Molpeborna är också känd för sin talkoanda. Molpe Uf:s områden, Waterloo friluftsområde, Havsbastun Stormlyktan och mycket annat har byggts med enorma talkoinsatser av byns invånare.
Föreningar i byn: Understödsföreningen för Molpe By, Molpe Ungdomsförening, Molpe Marthaförening, Molpe jaktförening, Molpe fiskargille, Molpe bönehusförening, Molpe sjöräddare, Molpe bys skifteslag, Molpe motorklubb samt föräldraföreningarna för Molpe Hem & Skola och daghemmet Molpe Tulavippan

Molpe sjuder av skärgårdsliv, evenemang och aktiviteter året om. Speciellt under sommarhalvåret är närheten till havet mycket populärt. Den soliga simstranden samt Molpe strömmen med sitt naturfagra läge lockar folk från när och fjärran till byn. Man kan dansa vid Molpe paviljong, gå på sommarfester, äta på restaurangen vid havet, bada bastu året om i Stormlyktan, köpa bolla-glass, boka turer med ribbåt, besöka den gamla sjöbevakningsstationen Molpehällorna eller lära sig att paddla kajak. Fisk, grönsaker och andra lokala produkter hittar man till försäljning i byn. I Molpe finns två småbåtshamnar med tillhörande gästhamn. Med tanke på den stora aktiviteten vid och på sjön så känns det tryggt att Molpe Sjöräddare rf finns nära. De är i beredskap 24/7 under den isfria tiden av året. Vid Waterloo-friluftsområde, några kilometer söder om byn, finns vandringsled, intervalltrappa, skjutbana och boulebana sommartid. Under vintern finns fina belysta skidspår. Även vid skolområdet finns möjligheter till rörelseglädje såsom utegym, linbana, fotbollsplan, tennisplan och hockeyrink. I Medborgarinstitutets regi ordnas ett flertal kurser av de mest varierande slag. De olika föreningarna i byn har också program året om. Mitt i byn finns en trevlig samlingsplats i form av Fias Inn, som är en gammal bondgård som Molpe Uf köpte 1990 och restaurerade på talko. Huset används i huvudsak av byns ungdomar under vinterhalvåret, men används också för olika evenemang som möten, födelsedagsfester m.m. Utbudet av aktiviteter är med andra ord väldigt stora i Molpe By.

Molpe är ett paradis för den som gillar att bo nära havet, utöva jakt och fiske, ägna sig åt olika aktiviteter eller bara njuta av byagemenskapen och den fina naturen. Många bor numera också året om på sina stugor. Här finns vattenledning, el, trådlöst bredband som gör det attraktivt att bo året om vid en havsstrand där naturen gör sig påmind varje minut.

”Kom till Molpe och svaja med oss, ifrån stress ska ni då komma loss
Här på stranden vi har vårt revir, sjung med oss och ni gladare blir”
Utdrag ur Tulavipp sången med text av Anni Nyström

Text och bild sammanställt av Linda Backgren-Holm

Foto: Gunilla Andtfolk

Categories

Archives

Tags