MÅNADENS BY I NOVEMBER

av | nov 3, 2023 | AKTION R.F., AKTION R.F., BYAR, Månadens by

MÅNADENS BY I NOVEMBER

Bosund ligger längst norrut av byarna i Larsmo. Byn är omgiven av vatten, på ena sidan har vi havet som granne och på den andra Larsmosjön. Här finns också flera fina sjöar, sund och träsk. Vattnet har också präglat Bosundborna genom historien och än i dag är det naturnära läget en av de saker som kännetecknar vår by. Många av de cirka 1000 invånarna har inte bara en bostad i byn, utan också en sommarstuga ute på nån av holmarna.

Byns näringsliv
Traditionellt har fiske och båtbyggande varit viktiga näringar. Båtbyggartraditionen har anor ända tillbaka till 1500-talet och många gamla båtar och andra föremål med anknytning till det maritima arvet finns bevarade i Bosund båt-, fiske- och jaktmuseum. Förr var båtarna ett måste för befolkningen som under sommarmånaderna levde ute på holmarna. Båtar behövdes också för att ta sig till andra byar – innan dagens vägar och broar fanns. I dag handlar båtintresset i första hand om rekreation. Utan båt är man ingen riktig Bosundbo!

Förutom alla båtbyggare är byn världskänd tack vare segelbåtsvarvet Baltic Yachts – en av byns stoltheter som grundades 1973 och som fortfarande är verksamt i byn. Baltic måhända är den största arbetsgivaren, men här finns också en stark företagaranda med flera företagare främst inom båtbranschen, men även byggbranschen och en del underleverantörsarbeten finns representerade.

Servicepunkter i byn
När det gäller servicen har byn de senaste två decennierna tyvärr mist den ena efter den andra verksamhetspunkten. Byn saknar i dag helt och hållet butik. Banken och HVC stängdes för länge sedan, precis som postkontoret. För ännu ett par år sedan, fanns det sommartid kioskverksamhet i gamla butiksfastigheten. Men inte nu längre.

Däremot verkar två livskraftiga företag i byn som både säljer och servar båtar, snöskotrar, fyrlingar och andra motorfordon. I byn finns också en bilverkstad. Mitt i byn finns ett nybyggt daghem och en skolbyggnad i gott skick. Antalet elever i skolan är 169 med förskolan inräknat. Tack vare att den laestadianska rörelsen har ett starkt fäste i byn är familjerna traditionellt sett stora och även inflyttningen gör att invånarantalet stadigt ökar. Lediga tomter finns i olika delar av byn och samtidigt är byn till en stor del detaljplanerat.

Bosund bönehus

Föreningsliv i Bosund
I Bosund verkar ett flertal föreningar. Byaverksamheten drivs av Bosund byalag som tillsammans med Larsmo kommun upprätthåller grönområden, elljusspår, ishockeyrink, två simstränder, vandringsled och frisbeegolfbana med 18 korgar. Det sistnämnda var ett projekt som byalaget tog initiativ till och verkställde tillsammans med kommunen för ett par år sedan. Frisbeegolfbanan används flitigt av både bybor och utomstående.

År 2022 invigdes ett nybyggt bönehus ett stenkast från det gamla bönehuset. Bönehuset har imponerande nog till en stor del byggts på talko av bönhusföreningens medlemmar. Samma år som bönehuset blev klart sjösattes en nybyggd traditionell skötbåt byggd på talko i Bosund båt-, fiske- och
jaktmuseums regi. Som känt har klinkbåtstraditionen, som i långa tider präglat vår by, blivit utsedd till ett immateriellt kulturarv på Unescos lista.

I Bosund finns också en aktiv avtalsbrandkår som våren 2023 invigde en större tillbyggnad av föreningens lokaler. En ny bilhall med utfart till landsväg 749 blev verklighet. Idag har brandkåren rymliga och ändamålsenliga utrymmen som även här till en stor del byggdes med hjälp av talkokrafter.

Bosund brandstation

I byn finns även båthamnsföreningar, fiskandelslag och hem- och skolaförening. Larsmo församling driver en missionsstuga och församlingens dag-klubb och mamma-barnverksamhet hyr in sig i en före detta butiksfastighet.

När många byar i dag dras med minskat befolkningsunderlag kan Bosund stoltsera med en positiv befolkningsutveckling. Det föds många barn i byn och skolans framtid är säkrad. Utmaningen ligger i stället i att hålla servicen i byn levande.

Traditionell skötbåt byggd på talko i Bosund båt-, fiske- och jaktmuseums regi

Categories

Archives

Tags