MÅNADENS BY I NOVEMBER OCH DECEMBER

av | nov 1, 2019 | AKTION R.F., BYAR, Månadens by

MÅNADENS BY I NOVEMBER OCH DECEMBER

Månadens by i november är Korsnäs kyrkby. Antalet invånare i Korsnäs är ca 2200. Korsnäs kommun består sedan 1973 av byarna Korsnäs, Molpe, Harrström, Taklax och Korsbäck. Korsnäs är en övervägande svenskspråkig kommun med 85,79% som talar svenska. Korsnäs har också en viss procent av invandrare pga. arbetskraftsinvandring och flyktingmottagning. Korsnäs kommun har också en egen tidning, Korsnäsnytt.

Korsnäs idag är ett livskraftigt småföretagarsamhälle. Cirka hälften av kommunens invånare får sin utkomst i det egna familjeföretaget.

Pälsdjursfarmning och växthus har varit de mest dominerande näringarna, men därutöver finns 200-250 småföretag i de mest varierande branscher. Ett företag som är välkänt är Dermoshop.

Matmarknad vid Lokalin.

Föreningar som finns i Korsnäs är bl.a. Ungdoms- och byförening, IF Fyren och Fotbollsföreningen, Västkustryttarna, Korsnäs hembygdsförening, Lions och pensionärsförening. Också en aktiv scoutkår finns. För ungdomar finns det ett ungdomsrum på Lokalin och skruvverkstad i gamla Korsnäs kurscentrals utrymmen.

Evenemang som brukar ordnas är f.d. Lantdagen som numera kallas Korsnäsdagen. Tidigare somrar har också Korsnäs streetrace arrangerats. Under sommaren 2019 invigdes sportplanen Korsnäs arena.

Kommunen satsar på små skolor och daghem.
Närheten till havet och naturen med jakt, fiske, bär- och svampplockning ligger Korsnäsbon varmt om hjärtat. Flera vandringsleder finns och gruvleden vid f.d Korsnäs blymalmgruva lockar grupper och enskilda besökare.

Bild från Streetrace 2013.

På Lillajul kommer en julmarknad att ordnas i Korsnäs.

Categories

Archives

Tags