NYA LANDSBYGDSFÖRETAG SOM FÅTT LEADERFINANSIERING HAR STÖRRE FRAMGÅNG ÄN GENOMSNITTET

av | sep 3, 2019 | AKTION R.F., Okategoriserad

NYA LANDSBYGDSFÖRETAG SOM FÅTT LEADERFINANSIERING HAR STÖRRE FRAMGÅNG ÄN GENOMSNITTET

Enligt en utredning är nya landsbygdsföretag som har beviljats Leaderfinansiering mer framgångsrika än företag i genomsnitt i hela landet. Mer än fyra av fem nybildade företag med Leaderfinansiering var fortfarande verksamma efter fem år. På nationell nivå blir i genomsnitt vartannat företag tvunget att lägga ner verksamheten redan under de fem första åren. Utredningen gjordes av Finlands Leadergrupper och studerade företag som startade sin verksamhet och anställde sin första arbetstagare med hjälp av Leaderfinansiering.

Catarina Ekblom förverkligade sin dröm och grundade sitt företag Marmeladkompaniet med hjälp av Aktion Österbottens företagsstöd.

Utredningen gav vid handen att det uppkommer nya arbetsplatser även om investeringarna är små. En arbetsplats som tillkom i ett litet landsbygdsföretag genom Leaderfinansiering kostade cirka 5 800 euro i offentliga medel. Arbetsplatserna kom till då företagarna fick bidrag för att anställa sin första arbetstagare och därigenom blev arbetsgivare. Kalkylerat med den finländska medianinkomsten har den offentliga satsningen på en arbetsplats betalat sig i form av skatteintäkter på tio månader.

-Leaderfinansieringen förefaller ge företagen en impuls till aktivering. Den höga andelen vittnar också om att man lokalt har lyckats stödja just de företag som har efterfrågan på sina varor och tjänster, säger Leaderombudet Heli Walls.

Utredningen studerade nybildade företag som beviljades Leaderfinansiering för att anställa sin första arbetstagare. Av dessa företag är cirka 88 procent fortfarande verksamma 2019.

Genom Leaderfinansiering får bland annat mindre företag på landsbygden bidrag till nyinvesteringar. Ansökan om finansiering lämnas in till den lokala Leadergruppen och dess styrelse fattar beslut om finansieringen. Finland har 54 Leadergrupper som geografiskt omfattar hela landet. Leaderverksamheten innefattar hälften av Finlands befolkning.

Utredningen studerade nybildade företag som under 2007–2013 fick Leaderfinansiering för att anställa sin första arbetstagare. Kostnaden för en arbetsplats som tillkom genom Leaderfinansiering beräknades för de företag där bidragssumman och det sysselsatta antalet personer var kända.

Innovativa idéer är välkomna
Leader Aktion Österbotten har beviljat 25 företagsstöd för drygt 570 000 euro hittills under pågående programperiod. (2014-2020).

Med hjälp av företagsstöden har tjänster eller service utvecklats, nya arbetsplatser skapats eller gamla bevarats. De flesta av företagen som har fått finansiering från Aktion Österbotten har ökat sin omsättning.

Nu är största delen av pengarna bundna, men Aktion Österbotten söker ytterligare finansiering för nästa år från jord- och skogsbruksministeriet. Tidtabellen för fördelningen av ytterligare medel är ännu öppen.

– Vi kommer att söka om tilläggsfinansiering i och med att vi har använt det mesta av finansieringen för företagsstöd. Vi har förfrågningar som vi just nu inte kan finansiera, men vi hoppas få tilläggsmedel så att vi kan finansiera alla goda stödförfrågningar, säger Leader-rådgivare Emma Wester.

Goda stödförfrågningar är till exempel projekt som skapar nya arbetsplatser och sysselsätter särskilt kvinnor och ungdomar på landsbygden. Innovativa idéer är också alltid välkomna.

Ett mål är att få fler företagsgruppsprojekt. Det är en stödform där 3–10 företag tillsammans utvecklar sin verksamhet i en företagsgrupp. Alla måste ha ett gemensamt mål, men samtidigt kan utvecklingsåtgärder också genomföras för varje företag skilt, bara det inte gäller deras normala verksamhet.

Utredningen gav vid handen att det uppkommer nya arbetsplatser även om investeringarna är små. En arbetsplats som tillkom i ett litet landsbygdsföretag genom Leaderfinansiering kostade cirka 5 800 euro i offentliga medel. Arbetsplatserna kom till då företagarna fick bidrag för att anställa sin första arbetstagare och därigenom blev arbetsgivare. Kalkylerat med den finländska medianinkomsten har den offentliga satsningen på en arbetsplats betalat sig i form av skatteintäkter på tio månader.

-Leaderfinansieringen förefaller ge företagen en impuls till aktivering. Den höga andelen vittnar också om att man lokalt har lyckats stödja just de företag som har efterfrågan på sina varor och tjänster, säger Leaderombudet Heli Walls.

Utredningen studerade nybildade företag som beviljades Leaderfinansiering för att anställa sin första arbetstagare. Av dessa företag är cirka 88 procent fortfarande verksamma 2019.

Genom Leaderfinansiering får bland annat mindre företag på landsbygden bidrag till nyinvesteringar. Ansökan om finansiering lämnas in till den lokala Leadergruppen och dess styrelse fattar beslut om finansieringen. Finland har 54 Leadergrupper som geografiskt omfattar hela landet. Leaderverksamheten innefattar hälften av Finlands befolkning.

Utredningen studerade nybildade företag som under 2007–2013 fick Leaderfinansiering för att anställa sin första arbetstagare. Kostnaden för en arbetsplats som tillkom genom Leaderfinansiering beräknades för de företag där bidragssumman och det sysselsatta antalet personer var kända.

Innovativa idéer är välkomna

Leader Aktion Österbotten har beviljat 25 företagsstöd för drygt 570 000 euro hittills under pågående programperiod. (2014-2020).

Med hjälp av företagsstöden har tjänster eller service utvecklats, nya arbetsplatser skapats eller gamla bevarats. De flesta av företagen som har fått finansiering från Aktion Österbotten har ökat sin omsättning.

Nu är största delen av pengarna bundna, men Aktion Österbotten söker ytterligare finansiering för nästa år från jord- och skogsbruksministeriet. Tidtabellen för fördelningen av ytterligare medel är ännu öppen.

–  Vi kommer att söka om tilläggsfinansiering i och med att vi har använt det mesta av finansieringen för företagsstöd. Vi har förfrågningar som vi just nu inte kan finansiera, men vi hoppas få tilläggsmedel så att vi kan finansiera alla goda stödförfrågningar, säger Leader-rådgivare Emma Wester.

Goda stödförfrågningar är till exempel projekt som skapar nya arbetsplatser och sysselsätter särskilt kvinnor och ungdomar på landsbygden. Innovativa idéer är också alltid välkomna.

Ett mål är att få fler företagsgruppsprojekt. Det är en stödform där 3–10 företag tillsammans utvecklar sin verksamhet i en företagsgrupp. Alla måste ha ett gemensamt mål, men samtidigt kan utvecklingsåtgärder också genomföras för varje företag skilt, bara det inte gäller deras normala verksamhet.

Categories

Archives

Tags