PRELIMINÄRA UPPGIFTER: ANSÖKAN OM CORONASTÖD FÖR FÖRENINGSHUS I AUGUSTI

av | jun 18, 2021 | AKTION R.F., Okategoriserad

PRELIMINÄRA UPPGIFTER: ANSÖKAN OM CORONASTÖD FÖR FÖRENINGSHUS I AUGUSTI

I mitten av augusti öppnar undervisnings- och kulturministeriet en ansökan om understöd ur coronastödpaketet, som ska stödja föreningshusoperatörerna i att täcka husens underhållskostnader. Ansökningstiden för stödet är öppen i tre veckor. Startdatum för ansökan meddelas senare.

Förberedelse för ansökan om stöd
Stödet söks via ministeriets e-tjänst. Användningen av e-tjänsten förutsätter användning av Suomi.fi-fullmakter från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, vilket ger innehavaren rätt att göra transaktioner på gemenskapens vägnar. Genom att använda e-tjänsten Suomi.fi-fullmakter säkerställs att den person som förbereder och lämnar in en ansökan om statligt stöd har rätt att företräda gemenskapen.

Beviljandet av fullmakter har hopat sig. Om föreningen ännu inte har Suomi.fi-fullmakter, lönar det sig att ansöka om dem nu, så att de kan användas i augusti.

En företrädare för en förening eller en gemenskap kan ansöka om registrering av fullmakter genom att göra en fullmaktsansökan på Suomi.fi-onlinetjänsten. De personer som sedan har fått fullmaktsrätt kan ge andra ansvarspersoner Suomi.fi-fullmakter i Suomi.fi-fullmaktstjänsten.

Om en gemenskap redan använder Suomi.fi-fullmakter, men behöver fullmakt att sända in en ansökan till en ny person, kan fullmakten administreras på adressen: https://www.suomi.fi/fullmakter

Anvisningar om e-tjänstens användning och fullmakter finns på undervisnings- och kulturministeriets webbplats: https://minedu.fi/sv/inloggning-och-fullmakter

Finlands Hembygdsförbund och undervisnings- och kulturministeriet meddelar på sin hemsida så snart coronastödet för föreningshus kan sökas.

Categories

Archives

Tags