SAMHÄLLELIGA FÖRETAG GYNNAR DEN LOKALA GEMENSKAPEN

av | okt 23, 2019 | AKTION R.F., BYAR, Okategoriserad

SAMHÄLLELIGA FÖRETAG GYNNAR DEN LOKALA GEMENSKAPEN

På landsbygden funderar man på hur man ska trygga den lokala servicen. En möjlighet finns i samhälleliga företag. Den 25 september ordnade Aktion Österbotten ett seminarium om ämnet inom ramarna för sitt projekt Innospiration Österbotten. Verksamheten för samhälleliga företag börjar ofta på gräsrotsnivå och har som syfte att lösa lokala problem genom att erbjuda sådan service som saknas på orten. Det är frågan om ett koncept, inte en juridisk företagsform, vilket innebär att även föreningar kan verka som samhälleliga företag. De sociala företagens syfte är att skapa arbetstillfällen särskilt för partiellt arbetsföra och långtidsarbetslösa.

– Samhälleliga företag är  inte renodlade välgörenhetsorganisationer utan de kan investera och ansöka om finansiering på ett annat sätt än föreningar. Vinsten används för att uppnå gemensamma mål, berättar Anne Bland som är sakkunnig i frågor som berör samhälleliga företag.

Största delen av vinsten investeras med andra ord för att uppnå målen, till exempel sysselsättning, utbildning av unga eller hälsovårdstjänster. Skillnaden mellan ett samhälleligt företag och den offentliga sektorn är däremot att de samhälleliga företagens mission är att göra samhället bättre och att leda verksamheten på ett företagsliknande sätt.

– I stället för att använda service som erbjuds av multinationella företag stannar vinsten från samhälleliga företag kvar och gynnar den lokala ekonomin. Den serviceverksamhet som erbjuds av organisationer såsom Diakonissanstalten och Folkhälsan är exempel på sådan samhällelig företagsverksamhet, beskriver Bland.

Bland har bott i Storbritannien och berättar att vinsten från motsvarande företag där går till exempel till att erbjuda hälsovårdstjänster för hemlösa, till att utbilda dem som har suttit i fängelse och till att hjälpa omhändertagna barn. Samhälleliga företag kommer att ha större betydelse i framtiden. Det räcker inte med att göra vinst, utan verksamheten måste gynna samhället, ekonomiska mål och dessutom behövs ekologiska, samhälleliga och sociala resultat.

sdr

Österbottens socialpsykiatriska förening erbjuder bland annat boendetjänster och arbets- och dagverksamhet. Verksamhetsledare Johanna Yliviitala berättar att föreningens värdegrund, att främja en god psykisk hälsa, är viktigare än att göra vinst.

– Hos oss har människan tagits med i verksamheten och är inte enbart ett mål för verksamheten. Jag önskar att vi förutom att erbjuda social- och hälsovårdstjänster även kunde komplettera vår service till exempel med service som anknyter till konst och kultur. Vi gör gott för samhället genom att hjälpa människor att hitta det meningsfulla i livet.

Vasa stad är en stor serviceköpare och sköter valet av klienter.
– Vi är inte intresserade av diagnosen utan av människan och hens berättelse. Vi vill inte låta kunskapen hos personer med nedsatt funktionsförmåga gå förlorad genom att lämna dem utanför arbetslivet.

Byahjälp Finland Ab från Maxmo är ett socialt företag och erbjuder hjälp bland annat med fastighetsskötsel, små renoveringar och trädgårdsarbeten. Verkställande direktör Antero Högander säger att efterfrågan på deras tjänster har överraskat honom.

– Äldre bor i stora hus och vill bo kvar, men de orkar eller kan inte göra allt själv. Med hjälp av vår service kan man bo hemma längre.

Högander har velat jobba med ungdomar och strävar efter att erbjuda dem arbetsprövningsplatser eller sommarjobb.
– När en ung person blir ett subjekt vid arbetsprövning istället för att vara ett objekt har vi lyckats. Det är viktigt att man får uppleva att man är en del av samhället. Det här arbetet skapar värde för deltagarna, lokala gemenskapen och för dem som köper våra tjänster.

Föreningen Jalotus ry från Kervo har grundat en central för cirkulär ekonomi där det ordnas service, kurser och gemensamma aktiviteter som har siktet på en ekologisk och hållbar vardag. Strävan är att förtjäna så pass mycket pengar att det är möjligt att få verksamheten att gå runt.

– Målet är att leva på ett sätt som inte överbelastar planeten. Samtidigt ökar även meningen i livet, vilket har betydelse till exempel då man arbetar med utslagna personer, berättar föreningsaktiva Mira Pyökkilehto.

Pyökkilehto vet vad hon talar om. Hon levde utan mening i årtionden och riskerade bli utslagen. På Jalotus känner hon att hon fått ett arbete som utförs för allas gemensamma bästa och att hon på så sätt fått mening i sitt liv.
– Jalotus ger kraft och här får man göra det man brinner för. Här har jag hittat min egen plats.

På seminariet berättade upphandlingschef Jaana Suihkonen från Esbo om hur den sociala aspekten beaktas i kommunens offentliga upphandlingar. Bredvid Emma Wester från Aktion Österbotten som svarat för seminariearrangemangen samt Mira Pyökkilehto som är föreningsaktiv på Jalotus ry.

Categories

Archives

Tags