SEMINARIUM I VIGO OM FÖRVALTNING AV LOKALA RESURSER

av | mar 20, 2018 | KAG, Okategoriserad

SEMINARIUM I VIGO OM FÖRVALTNING AV LOKALA RESURSER

Förra veckan hade Kustaktionsgruppens aktivator möjlighet att delta i ett seminarium i Vigo i Galicien, Spanien under en dag. I Vigo finns Europas största fiskehamn och Galicien är ett framgångsrikt område vad gäller lokala utvecklingsprojekt. Seminariet behandlade förvaltning av lokala resurser inom fisket. Under dagen diskuterades till exempel ekologiska restaureringar samt projekt som strävar till att öka hållbarheten inom olika typer av fiske med koppling till certifiering (Fisheries improvement projects). Det övergripande temat var att man genom natur- och fiskevård kan öka fiskeresurserna, och att man genom att utnyttja åtgärderna för fiskevård i sin kommunikation kan skapa attraktiva produkter och öka lönsamheten.

I Österbotten har vi ett ekologiskt hållbart småskaligt kustfiske. Under förra året har Kustaktionsgruppen dessutom beviljat finansiering för flera småskaliga fiskeriekonomiska restaureringar. I vårt område har intresset varit stort för att förbättra lekfiskens vandringsmöjligheter, och åtgärderna är viktiga för att fiskbestånden ska förbli starka. För tillfället arbetar man aktivt i Harrström, Molpe, Oravais och Bosund på att förbättra fiskens vandringsleder.

Dessa typer av åtgärder och projekt påverkar inte bara fiskbestånden positivt. Fisk är en resurs som delas mellan olika områden och aktörer, och god förvaltning kräver att man samarbetar och jobbar tillsammans.

Categories

Archives

Tags