VILKA ÄR LANDSBYGDENS SOCIALA INNOVATIONER?

av | mar 30, 2020 | AKTION R.F., BYAR, KAG

VILKA ÄR LANDSBYGDENS SOCIALA INNOVATIONER?

ilka nya metoder har utvecklats för att skydda och stärka lokalsamhällenas välbefinnande och livskraft på den finländska landsbygden? Vilka behov uppfyller de? Vilka faktorer har fungerat som ”impulser” till utvecklingen av de nya lösningarna? Hur kan dessa innovationer främjas och stödas i framtiden?

Maaseutu INNO-projektet söker svar på dessa frågor i en utvecklingsinriktad forskning med titeln ”Helhetsbild av landsbygdens sociala innovationer” (Landsbygden INNO). Med begreppet ”social innovation” avses olika innovativa lösningar som är skapade på gräsrotsnivå och som uppfyller identifierade behov i lokala byagemenskaper.

”Landsbygden INNO” är ett forskningsprojekt som genomförs av Karleby universitetscenter Chydenius (JY) och Karelska forskningsinstitutet (UEF) under tiden 1.9.2019-28.5.2021. Projektets forskningschef är Aila-Leena Matthies (JY), professor i socialt arbete. Projektet finansieras av jord- och skogsbruksministeriet med medel ur Gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera) och projektet är ett riksomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som berör landsbygden.

Även Svenskfinlands och Ålands röst bör synas och höras i riksomfattande forskning! Viktigt att delta! T.ex ett gott samarbete mellan en kommun och en förening kan lyftas fram.

Länk till enkäten här:

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/62d12ca3-8a73-4e5d-814f-c9358459a18c?displayId=Fin1944293

Deadline: 10.4.2020

Förfrågningar: Ann-Sofi Backgren, ministeriets representant i styrgruppen, ann-sofi.backgren@slf.fi , telefon 050-5222642 eller Niina Rantamäki, projektforskare, niina.rantamaki@chydenius.fi, telefon 040- 0546 504

Foto: Photo by Luke Brugger on Unsplash

Categories

Archives

Tags