AKTION ÖSTERBOTTEN STÖDER MOTIONSPLATSER I NATUREN

av | apr 17, 2020 | AKTION R.F., BYAR

AKTION ÖSTERBOTTEN STÖDER MOTIONSPLATSER I NATUREN

Frisk-Inwest är ett temaprojekt som främjar hälsa och välmående. Inom projektet har man förbättrat motionsmöjligheter på nio platser i olika delar av Österbotten. Frisk-Inwest finansieras av Aktion Österbotten rf och genom projektet har man delat ut stöd till föreningar och sammanslutningar. Största delen av investeringarna har gått till att utnyttja naturmiljön. Aktion Österbotten ville lyfta fram naturens effekter för hälsan och välmåendet. Undersökningar har visat att redan 20 minuters vistelse i naturen sänker blodtrycket, ökar immunförsvaret och förbättrar koncentrationsförmågan och motoriken. Att röra sig i naturen är en investering i hälsan och framtiden.

Eftersom de offentliga resurserna har minskat har trycket på investeringar i fritidssysselsättningar riktats till föreningar och organisationer. I temaprojektet deltog åtta föreningar och sammanlagt finansierades 9 olika objekt. Alla de föreningar som ansökte om bidrag skulle vara allmännyttiga. En del av de investeringar som gjordes genom projektet, såsom motionsutrustning, används av medlemmar i föreningarna, men största delen av föreningarna byggde eller rustade upp motionsplatser för allmänheten – inte endast för sina egna medlemmar.

I Bosund i Larsmo byggdes till exempel ett utegym och en vandringsled anlades i närheten av Bosunds skola. I Iskmo–Jungsund förbättrades en del av en större vandringsled som startar från Iskmo skola. På Högåsen i Närpes anlades en motionsled med olika stationer för till exempel balans- och styrkeövningar. I Molpe byggde ungdomsföreningen ett utegym och Norrnäs ungdomsförening byggde en motorikpark, en hinderbana och ett utegym. Föreningen har fått positiv respons för sitt arbete. Aktivitetsparken i Norrnäs ligger i närheten av ungdomslokalen.

Du kan bekanta dig med alla objekt med hjälp av kartan på Aktion Österbottens webbplats. Mer information om objekten hittar du här

Större folksamlingar är begränsade även på sådana här motionsplatser, men du kan bekanta dig med platserna redan nu och planera in ett besök senare.

Categories

Archives

Tags