Gruppfinansiering räddningen för er idé?

Gruppfinansiering ett sätt att få pengar till att göra något nytt. Allmännyttiga föreningar kan samla in pengar endera genom att ansöka om tillstånd för penninginsamling eller genom att erbjuda en motprestation

Ett nyöppnat kulturcafé i Joensuu erbjuder finansiärerna gratis inträde och kaffe vid öppningsfesten eller halverad månadshyra för verksamhetsutrymmen under en månad.

Hangö musikdagar lyckades samla ihop den finansiering som krävdes för att verksamheten ska kunna fortsätta genom att under en månads tid utnyttja gruppfinansieringstjänsten Mesenaatti.

–Till vår stora lycka nådde vi genom vår gruppfinansieringskampanj kulturmecenater som gjorde det möjligt för festivalen att fortsätta, säger Hangö musikdagars grundare och styrelseordförande Milla Rantala till tidningen Västra Nyland (25.10.2016)

Hangö Musikdagar ordnas 14.-19.7.2017. Ungefär 1300–1400 åhörare har årligen besökt festivalen.

Mera att läsa finns här på mesenaatti.me. Andra gruppfinansiärer är finländska Invesdor, svenska Funded by me norska Bidra och danska Boomerang.

Insamling med tillstånd eller med motprestation

En motprestation kan vara nästan vad som helst men vanligen erbjuds någonting som hör ihop med projektets karaktär. Motprestationen kan vara en produkt, tjänst, upplevelse till exempel inträdesbiljett till öppningsfesten eller möjlighet att använda utrymmen till rabatterat pris. De insamlade medlen är en del av föreningens inkomster och bör ingå i föreningens bokföring. De insamlade medlen är dock skattefria om den verksamhet som pengarna används till att finansiera är skattefri.

I annat fall kräver anordnandet av penninginsamling tillstånd. Polisinrättningen beviljar tillstånd för penninginsamling inom sitt eget distrikt.  Till tillståndsansökan bifogas en insamlings- och användningsplan som beskriver hur insamlingens görs och till vilket ändamål pengarna används.

Den egna hemkommunens polisinrättning ger rådgivning när det gäller tillståndsärenden för en sammanslutning eller stiftelse som verkar inom polisinrättningens distrikt. Mera information om anordnande av penninginsamling, samt blanketter och bilagor finns på polisens hemsida