MÅNADENS BY I DECEMBER

av | dec 1, 2023 | AKTION R.F.

MÅNADENS BY I DECEMBER

Edsevö är en liten by i Pedersöre. Den ligger där Europaväg 8 korsar väg 68 mellan Jakobstad och Evijärvi. Jakobstadsvägen delar byn i två delar. Det byggplanerade “nya Edsevö”, som växte upp på 1970-talet, ligger sydväst om vägen, och det gamla Edsevö ligger norr om stadsvägen, på båda sidor om riksåttan. Vi som bor på gamla sidan känner rätt få från “nya” sidan. Byns tvåspråkiga skola finns på det området.

Edsevö nämns som en skild by år 1664, men här har nog bott folk längre än så. Vid folkräkningen 1548 fanns här fem hemman. De fyra stamlägenheterna Storgård, Bredarholm, Blässar och Rif/Nopisa utgör numera byns gårdsgrupper. Gamla byn har ca 130 invånare.

Liksom i andra österbottniska byar har jordbruket varit huvudnäring. Numera finns bara två mjölkgårdar kvar i byn. Här fanns god tegellera, och tegelslagning var en bra inkomstkälla på 1700- talet. Tegeltillverkning nämns redan på 1300- och 1500-talen. Här brändes tegel ännu på 1950-talet. En annan näring på 1700-talet var skeppsbyggnad. Varv fanns på Skipöun, Blässars grunne och Bergö.
Larsmosjöns sydända ger oss än i dag en uppskattad båthamn. Fiske har alla tider gett byborna välkommet mattillskott. I augusti trängs “smackor” och snurrebåtar på stranden, när Kållby-Edsevö jaktklubb och fiskargille har högsäsong.
Just nu är ett generationsskifte på gång i byn. Många hus, där det bott äldre personer, har blivit till salu, och unga familjer har flyttat in. Vi börjar äntligen få nya barn i byn. Det är ju barnen som är byns framtid. En mamma-barn-grupp brukar träffas regelbundet i byahemmet.
Edsevö marthaförening är aktiv, med 22 medlemmar i åldrarna 33 till 94. Vi brukar träffas vid byahemmet en gång per månad. En uppskattad tillställning är marthornas plantauktion i maj.

Edsevö bollklubb har en fotbollsplan invid Europavägen, men föreningen går på sparlåga just nu, i brist på aktiva spelare.

Edsevö byahemsförening ser till att byahemmet, vid Sandbackavägen, hålls i skick. Det kan hyras för fester och möten, och är en naturlig samlingsplats i byn. Årets händelse är fastlagsbrasan i februari. Brasan brinner på Bergebull, vid spannmålslånemagasinet från 1872. Inne i byahemmet kan man festa med kaffe och fastlagsbullar, eller grilla korv vid en liten eld på gårdsplanen.
Pedersöre medborgarinstitut ordnar gymnastik vid byahemmet en gång i veckan.
Byahemsföreningen har ca 95 medlemmar, så de flesta bybor känner delaktighet i verksamheten vid den tidigare byskolan.

I “nya” Edsevö verkar föreningen Edsevö City/Edsevön kyläyhdistys. De arrangerar påskbrasa på sitt område. De har också byggt upp en liten småbåtshamn och en simstrand vid Esse åstrand. Esse å är byns naturliga gräns mot väst, och rinner ut i “vår” sjö, Larsmosjön.

Pedersöre kommun har satsat på ett handelscentrum där de två huvudvägarna korsas. Många arbetstillfällen har skapats vid Fresh, Ole ́s, Norfa arbetskläder, besiktningsstationen, Esshine, Kantri kök och Franks måleri. De etablerade Neste och Hotel Polaris har funnits i byn sedan 1970- talet. Neste kan erbjuda postservice och en hel matbutik numera, något som också byborna uppskattar. En padelhall finns också i byn.

Europavägen verkar få finansiering för den planerade breddningen och ombyggnaden. Det kommer att inverka mycket på byn. En del infarter skärs av och nya vägar dras. Blässars gårdsgrupp kommer särskilt att märka av förändringen. Men ett samhälle behöver utvecklas och förändras för att kunna överleva. Vi här i Essiveja, mitt i vääde, känner tillförsikt och framtidstro.

Blässarsgårdarna från slutet av 1700-talet

Text och foton, Ulla-Maj Hagvik

Categories

Archives

Tags