2016: MÅNADENS BY AUGUSTI MAXMO SKÄRGÅRD

av | aug 1, 2016 | Månadens by, Okategoriserad

2016: MÅNADENS BY AUGUSTI MAXMO SKÄRGÅRD

AUGUSTI MÅNADS BY: BYARNA I MAXMO SKÄRGÅRD

Det område som kallas Maxmo skärgård utgjorde tidigare skärgårdsdelen i Maxmo kommun. Området består av öar i olika storlekar sammanfogade av flera små broar. Den fasta befolkningen bor i dag på de största öarna där byar har bildats.

De enskilda byarna i skärgården har få invånare (varierar mellan 4- c.100 pers). Byarna och boplatserna är i huvudsak utspridda längs stränderna. Det finns inget tydligt centrum och ingen samlingsplats där alla invånare i regionen möts naturligt i vardagen. För att få ett tydligare samarbete i regionen bildades våren 2016 en utvecklingsgrupp med representanter från alla byar och föräldraföreningar i regionen. Utvecklingsgruppens uppgift är att bevaka skärgårdens intressen, koordinera gemensamma utvecklingsprojekt, delge varandra info om vad som är på gång i olika byar samt att kunna reagera med en gemensam röst för skärgården i olika frågor, om behov uppstår.

Från att ha varit ett område med fiske, jordbruk och pälsdjursuppfödning som huvudsaklig sysselsättning har skärgården idag ett stort antal småföretagare inom varierande branscher. Pälsdjursnäringen är fortfarande stor, men här finns också företag inom verkstadsbranschen, turistbranschen, byggbranschen, VVS-branschen, snickeribranschen, transportbranschen, jordbyggnadsbranschen, livsmedelsbranschen, försäljningsbranschen och hälsa- och skönhetsbranschen. I regionen verkar även några bönder.

Skola, daghem och de två butikerna upplevs som viktiga för att vi skall ha en levande och attraktiv boende miljö. Butikerna drivs som aktiebolag. Aktieägarna består i huvudsak av den lokala befolkningen och sommargäster. Butikerna finns på Österö och i Särkimo.

Skolan i Särkimo är den centrala samlingspunkten där de yngre barnen träffas varje dag och där olika kurser och sammankomster ordnas. Vid skolan ligger också simstranden där ordnas sommartid simskolor, som aktivt besöks av både sommargäster och nejdens barn.

Skärgården har ett rikt föreningsliv där byaråden har en central roll. I skärgården finns 3 byaråd och i Kvimo fungerar samfälligheten med byarådsliknande verksamhet. 2016 samlade byaråden i skärgården befolkningen till ett gemensamt möte, målet var att stärka och utveckla den verksamhet som finns i skärgården.

Maxmo skärgård ger möjlighet till olika naturupplevelser både på land och till sjös, sommartid är det många motionärer som gör cykelutfärder till skärgården i slutet av juli går Botniacyklingen genom några av byarna och över Öjskatabro. Med båt kan du färdas på öppet hav eller mera inom skärs.

 

Läs mera om Byarna i Maxmo skärgård här

Categories

Archives

Tags