2016: MÅNADENS BY MARS JEPPO

av | mar 1, 2016 | Månadens by, Okategoriserad

2016: MÅNADENS BY MARS JEPPO

MÅNADENS BY I MARS ÄR JEPPO BY

JEPPO BY

Jeppo är en utpräglad randby, som ligger vackert på ömse sidor om Lappo å. Den stenfria ådalen har skapat ypperliga förutsättningar för jordbruk, vilket också präglat orten. En forsrik älv med höga stränder har tidigt bjudit på goda möjligheter att utnyttja vattenkraften för kvarnar, sågar o.a. ändamål.

 

Vi kan med fog påstå att byns karaktär av lantbruk  och industriell företagsamhet har skapats av älven och de kontakter till omvärlden, som järnvägsstationen har hjälpt till att förmedla.

 

Byn gränsar i väster till Pensala by, i söder till Kauhava/Alahärmä och i öster till Pedersöre/Purmo. Med gemensam gräns till finska Österbotten har det finskspråkiga inflytandet alltid varit närvarande i byns dagliga liv. I dag talar 77% svenska, 16% finska och 7% något annat språk; mest ukrainska.

 

Jeppo ligger lämpligt intill två riksvägar. I norr stryker riks-8:an förbi, medan riks-19 går väster om älven i sin sträckning söderut. Till skillnad från tidigare har järnvägen numera ingen sysselsättande effekt för byborna.

 

Jeppo hade en historia tillsammans med både Pedersöre storsocken och Nykarleby innan byn under en rätt kort tid, 1861–1974, skötte sitt eget fögderi med framgång, de sista tio åren t.o.m. under eget kommunvapen.  I dag är byn med sina ca 950 invånare åter en del av Nykarleby. Arbetsplatserna finns inom förädlingen (68,5%), primärnäringarna (16,5%) och service (15%).

 

Epitetet ”det är mörkt i Jeppo” har blivit ett brand (varumärke), vars ursprung tolkats på såväl lustiga som allvarsamma sätt. Förklaringen må vara outtalad, huvudsaken är att epitetet fortsätter att placera Jeppo på kartan!

 

 

Jeppobon

Jeppobon är som vilken annan österbottning som helst, med undantag för den specifika dialekt som talas här. Hos oss finns både talföra vitsmakare och tillbakadragna lyssnare, praktiska pådrivare och stillsamma tänkare, idésprutor och verkställare, praktiker och teoretiker. Det som passar andra passar för oss, men kanske vi gör det på vårt eget sätt, vanligtvis lite enklare och rakt på sak.

 

Några nerslag om föreningarna

Byn har frapperande många (>20) föreningar, vilket framgår dels ur byaplanen och dels från webb-sidan. Hittills har de relativt bra kunnat hålla igång talkoverksamhet där man känner att den gör nytta.

 

Bl.a. byggdes sportstugan på Måtarsberget med stöd av i huvudsak fyra föreningar; Jeppo Idrottsföre-ning, Jeppo Jaktförening, Lions Club Jeppo och Jeppo Byaråd.

 

Jeppo Hembygdsförening har utfört betydande insatser för bevarande av hembygdskänslan, satsat på att uppföra en ny byggnad för att ge rum för stora lantbruksobjekt och kommer att i sommar rädda en gammal SJ-konstruktion (jordkällare) som det statliga företaget låtit både förfalla och falla i glömska invid järnvägen.

 

Föräldraföreningen vid Jeppo-Pensala skola skall i sommar bygga en s.k. allaktivitetsplan vid skolan. Fiskargillet håller god och lockande verksamhet vid Bredkangan fiskeplats och ser till att ny fisk planteras ut både där och i älven.

 

Lionsklubben skall timra säsongens andra lada för försäljning, ordna pappers- och skrotinsamling för att få medel till stöd för barn och ungdomar i byn. Julöppning, luciaval, m.m. hör även till dess verksamhet.

 

Vi får njuta av Jeppo FF:s hemmamatcher på Järnvallen under den varma säsongen och Jeppo IF:s ivriga ungdomar både i friidrott vid sportplanen och i skidspåret vid Måtars. JIF ordnar också en allt populärare Gränden-runda för både seniorer och knattar i samband med byadagarna.

 

Vid Måtars vrålar varmansbilar några gånger per säsong i hård tävlan om att komma först i mål efter några rundor kring NNSB-banan.

 

Pensionärsklubben är aktiv med många olika program. Ett kärt projekt var sammanställningen av den omfattande dialektboken “Jeposproåtji – heilt enkelt”, som kom ur tryck inför sommaren 2014 och som rönt stor uppskattning.

 

Marthaföreningen är alltjämt en trygg tillgång bland föreningarna. Dess historiska tyngd vilar respektfullt och stadigt i bygden. Det samma kan man säga om kvarvarande organisationer inom lant- och skogsbruket. Bland yngre kvinnor har trivseln odlats med framgång i bl.a. Jeposmettona och Quinnsklubben.

 

Jeppo Ungdomsförening står fortfarande som ägare till “huset mitt i byn” och kämpar en strävsam kamp för att hålla sig ekonomiskt på fötter. Det har man gjort hittills och uttryckligen genom att under många skaffa intäkter från sina populära revysatsningar.

 

De föreningar, som inte nämnts här, bidrar naturligtvis också till den gemensamma trivseln i byn. Annars skulle vi t.ex. inte ha en fungerade simplats vid Gunnars eller ett alldeles enastående musikliv i vår gamla kommundel! Här har Jeppo ungdomsorkester liksom bl.a. de populära Jepokryddona varit verkliga musikaliska kuvöser!

 

Fjalar Fors

 

Ta gärna del av andra handlingar:

 

Byaplan för Jeppo by

Vid strömmande vatten

Forskarkarta med guidning

By för by i Jeppodialekt

Infobrev 4/2015

Categories

Archives

Tags