• MÅNADENS BY I JANUARI

    Pjelax är den by i Närpes som ligger längst söderut, cirka 10 kilometer från Närpes centrum. Här bor det cirka 400 personer. Pjelax är en levande by, med byabutik, byagård, paviljong, lågstadieskola och dagis. Ungdomsföreningen har också en ungdomslokal som byns ungdomar kan använda. Byns byabutik är uppskattad av byborna, villaägare och andra förbipasserande då […]

    Read More