AUGUSTI MÅNADS BY KOSKÖ

av | aug 1, 2017 | BYAR, Månadens by, Okategoriserad

AUGUSTI MÅNADS BY KOSKÖ

Koskö

Koskö är en by i norra ändan av Karperöfjärden i Korsholms kommun. Byn hörde fram till 1973 till Kvevlax kommun. Från Koskö till kommunens centrum är det bara 11 km. Byn hör till Kvevlax församling. Till Kvevlax är det 7 km, där finns kyrka, begravningsplats, två butiker, blomsteraffär och bank.

I Koskö bor ca. 230 personer, varav ca.78 % svenskspråkiga och 22 % finskspråkiga.

Flygfoto över byn från 1950-talet
Samlingshuset

Samlingshuset som byggdes 1952 fungerar som samlingsplats för alla aktiviteter. På 50- och 60-talet ordnades även begravningar i huset.

Samlingshuset byggdes på talko och byn skötte om underhållet ända till 1975 då huset skänktes till Koskö hembygdsförening för att hembygdsföreningen skulle kunna anhålla om pengar till en utbyggnad och renovering.

Under två olika etapper 1975-1977 och 1992 renoverades och förstorades huset och är idag ett modernt hus.

Byns föreningar

Koskö hembygdsförening r.f.

Byn är känd för ett aktivt föreningsliv, och det är i samlingshuset den verksam-

heten sker. På 1950-talet blomstrade verksamheten, bl.a. amatörteater-

verksamheten, det spelades teater både på hemmaplan och man reste även runt i Österbotten. Mellan 1965 och 1972 låg all verksamhet nere. Men 1973 togs initiativ till nystart och på den vägen har det fortsatt nu i snart 45 år.

Även nu står även amatörteaterverksamheten för den bärande verksamheten.

Ni kommer till hembygdsföreningens hemsida  genom att klicka på denna länk

Koskö bys samfälligheter

Samfälligheten sköter som namnet säger om byns samfällda områden.

Under de senaste åren har samfälligheten drivit två stora Leaderprojekt.

Under åren 2013-2014 iståndsattes båthamnen (Skutplatsen) då det byggdes nya bryggor, ett grilltak, ett gammalt båthus inreddes till ett litet samlingsrum och simstranden fick en ansiktslyftning.

Grilltaket vid skutplatsen

Från den 1 juli 2016 pågår ett Leaderprojekt med att iståndsätta gamla skolköket till ett samlingsrum med bastu, WC och duschar. Här Skutplatsen info kan ni läsa en text om Skutplatsen som finns på en infoskylt

I Samfällighetens egen regi pågår en upprustning av gamla folkskolan. Ny isolering på mellantaket, luftvärmepumpar, WC och nytt elsystem är några saker som gjorts. Meningen är att ett spinneri skall starta i skolan nu i höst.

Det gamla skolköket i centrum av byn

Koskö Marthaförening r.f.

Marthaföreningen har eget samlingsrum i samlingshuset. Under vintermånaderna samlas byns kvinnor till möten varannan vecka.

Koskö Jaktklubb

Byn har många inbitna jägare, framför allt är det älgjakten som engagerar många, både män och kvinnor deltar. Klubben har en egen stuga som de huserar i.

Arbete och fritid i Koskö

 De flesta bybor har sitt arbete i Vasa eller i Korsholm, men många arbetar även på andra orter.

I byn finns några små företag finns  bl.a. snickeri, jordbyggnadsföretag, rörmokare, ett företag som säljer kläder, en städfirma, ett företag som planerar torrläggning och muddring, ett företag verksamt i byggnads-, jordbyggnads-, kraftlednings-, vindkraft- och kartbranschen samt det spinneri som snart kör igång.

I äldre tider var fisket och jordbruket viktigt för byn, på 1940-talet kom mink- och rävfarmningen in i bilden och även jordgubbsodling.

Numera är det ingen som har jordbruk, pälsfarm eller jordgubbsodling.

Fritid och rekreation

Sommartid åker många bybor till den egna villan, båten ligger i hamnen vid Skutplatsen och det är lätt att ta sig ut på havet.

Eftersom byn ligger så nära Vasa, finns det nära till aktiviteter där.

I byn finns många hästar, man kan dagligen se unga flickor som är ute och rider.

 De aktiva Kosköbornas arbete för byn var en bidragande orsak till att Koskö bygata togs med på Österbottens förbunds lista över värdefulla kulturmiljöer.

Läs mera om Koskö och kosköborna på byns hemsida. Skutplatsen har en egen sida på facebook

Categories

Archives

Tags