AKTION ÖSTERBOTTEN FICK ÖVER 3 MILJONER FÖR ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

av | mar 16, 2021 | AKTION R.F., BYAR, Okategoriserad

AKTION ÖSTERBOTTEN FICK ÖVER 3 MILJONER FÖR ATT UTVECKLA LANDSBYGDEN

Leader Aktion Österbotten som är verksamt i Kust-Österbotten tilldelades över 3 miljoner för åren 2021 – 2022. Föreningen fick mest medel av alla Finlands Leader-grupper för att finansiera företags- och utvecklingsprojekt.

– Finansieringsramen är i grund och botten mycket bra, grämer aningen att vår anhållan bantades såpass mycket. Men med 3,6 miljoner euro får vi många goda projektidéer finansierade i landskapet Österbotten och Karleby stad, konstaterar Aktion Österbottens verksamhetsledare Mathias Högbacka.

– Det innebär ett starkt erkännande av det arbete, som Aktion Österbotten gör. Aktion Österbotten kan utan avbrott fortsätta att finansiera olika projekt för lokal utveckling runtom i Österbotten, påpekar Aktion Österbottens ordförande Olav Jern.

Fast EU:s nya programperiod inte ännu har startat, fortsätter finansieringen direkt och det uppstår inte någon tomgång. Högbacka och Jern är nöjda att det blev en så kallad övergångsperiod.

– Vi behöver inte vänta på besked om resurserna för EU:s nya långsiktsbudget, utan vi kan jobba vidare med det program som vi nu har. Ta därför gärna kontakt med Aktion Österbottens Leaderrådgivare, då ni har tankar om olika åtgärder för att stärka landsbygdens och lokalsamhällets utveckling, säger Jern.

– Nu har vi tryggat en rejäl finansiering för åren 2021-2022, nu är det opp till fältet att leverera goda projektidéer! tillägger Högbacka.

Aktion Österbotten vill nå ut till nya sökanden och mikroföretag. Finansiering beviljas särskilt till sådana projekt som koncentrerar sig på innovationer, delaktighet, mångsidigare näringsstruktur och byautveckling. Därtill är även internationella/interregionala projekt viktiga.

Jord- och skogsbruksministeriet har tilldelat Leader-grupperna totalt 83 miljoner euro för åren 2021-2022. I Finland finns 54 Leader-grupper som täcker in samtliga landsbygdsområden. Grupperna förverkligar sina lokala strategier genom att finansiera mångsidigt näringsliv, service och byautveckling i sitt område.

Categories

Archives

Tags