AKTIV UTVECKLING FRAM TILL PERIODENS SLUT

av | dec 2, 2022 | AKTION R.F., BYAR, Okategoriserad

AKTIV UTVECKLING FRAM TILL PERIODENS SLUT

Verksamhetsledare Mathias Högbacka och Leader-rådgivare Annika Pollari är nöjda att Aktion Österbotten lyckade finansiera många bra projekt fram till de sista metrarna av finansieringsperioden.

Aktion Österbottens Leader-finansieringspott har nu delats ut. Leader-finansiering beviljade över 17  miljoner euro i offentligt stöd för olika projekt till föreningar och företag på landsbygden från landsbygdsprogrammet 2014–2022. Tillsammans finansierades över 300 utvecklingsprojekt och över 100 företag i Österbotten. Det blev redan konkurrens om finansiering i slutet av perioden.

– Vi lyckades finansiera många bra projekt fram till de sista metrarna av finansieringsperioden. Projekten och företagen var aktiva och till slut var vi tvungna att konstatera att finansieringen inte räckte till alla, säger Mathias Högbacka, verksamhetsledare vid Aktion Österbotten.

Vi befinner oss nu mellan två perioder av EU-finansiering. Den nya finansieringsperioden för landsbygdsutveckling förväntas inledas våren 2023.

– I mars kanske vi blir klokare och kan ge råd till projektsökande, säger Leader-rådgivare Annika Pollari.

Hyrrä förnyas

I nuläget kan man inte lämna in nya ansökningar som berör den nya programperioden i den elektroniska tjänsten Hyrrä.

– Nu är ett bra tillfälle att brainstorma fram nya projekt, eftersom behovet av utveckling i företag och föreningar absolut inte har försvunnit någonstans. De sökande får dock vänta till våren med att lämna in en ny ansökan, eftersom det elektroniska ansökningssystemet Hyrrä håller på att förnyas, säger Pollari.

I nuläget kan man inte lämna in nya ansökningar som berör den nya programperioden i den elektroniska tjänsten Hyrrä.

Aktion Österbottens Leader-rådgivare hoppas att de projekt som inte blev finansierade under denna period kommer att lämna in en ny ansökan redan i början av den nya perioden. På så sätt blir bra idéer inte outnyttjade.

Hållbar utveckling i fokus

Aktion Österbotten ser fram emot EU:s nya programperiod, då strategin ”Vårt Österbotten 2023-2027 ” ska genomföras. Det övergripande temat i strategin är FN:s Agenda 2030 mål för hållbar utveckling, vars främjande också krävs i projekt från området. Information om den nya finansieringsperioden kommer att delas så snart som lagar och förordningar har bekräftats på nationell nivå.

– Som tidigare uppmuntrar vi föreningar, samfund och företag att kontakta oss med låg tröskel för att diskutera sina idéer och  för att föra utvecklings- och finansieringsfrågor framåt, påminner Pollari och Högbacka.

Categories

Archives

Tags