DU SOM ARBETAR MED BYAVERKSAMHET OCH LANDSBYGDSUTVECKLING I SVENSKFINLAND OCH PÅ ÅLAND. GÅ UTBILDNINGEN TILL BYACOACH!

av | okt 18, 2022 | AKTION R.F., Okategoriserad

DU SOM ARBETAR MED BYAVERKSAMHET OCH LANDSBYGDSUTVECKLING I SVENSKFINLAND OCH PÅ ÅLAND. GÅ UTBILDNINGEN TILL BYACOACH!

Konceptet är till för de personer som är anställda i landskapens byaföreningar eller i en Leader grupp. D.v.s. byaombud, projektrådgivare, verksamhetsledare, projektanställda osv. Genom att utbilda dig till Byacoach, får du tillgång till presentationsmaterial och kommer med i ett landsomfattande nätverk som stöder dig i ditt dagliga arbete med byar och föreningar på landsbygden.

I november/december ordnas utbildningen för Byacoachar på svenska. Om du vill delta i utbildningen, anmäler du dig till Li-Marie Santala på li-marie.santala@silmu.info

Fördelar med att utbilda sig till byacoach:

  • minskad arbetsbelastning, eftersom du kan använda färdigt utbildningsmaterial/presentationer
  • utbildningen ger färdigheter och en trygghet i ditt arbete som till exempel föreläsare
  • du kan utnyttja och få stöd av Byacoachning -nätverkets expertis
  • kunskaperna från utbildningen kan också användas i annat lokalt utvecklingsarbete

Att fungera som byacoach betyder:

  • att du har utbildat sig till byacoach
  • att du har rätt att använda dig av Byacoachning -materialet
  • att du fungerar som utbildare med hjälp av Byacoachning -materialet
  • att du är med i det riksomfattande Byacoachning -nätverket

Kursdagar och klockslag:

Kursen förverkligas på distans med Zoom.

to 17.11. kl. 9.30-11.00

ons 30.11. kl. 9.30-11.00

to 8.12. kl. 9.30-11.00

Utbildningen ger dig färdigheter att fungera som kursledare och du får bland annat lära dig planering och förverkligande av en egen presentation. Du bör delta i alla tre tillfällena för att kunna bli Byacoach.

Som kursledare fungerar Tove Eklund Hartman som är pedagogisk planerare på SFV:s studiecentral. Tove vill gärna veta något om kursdeltagarna så du kan berätta kort om dig själv när du anmäler dig. T.ex. dina arbetsuppgifter som du har nu, dina styrkor och vad du skulle vilja lära dig mera om. Observera att du skall skicka den här informationen endast till personen som tar emot din anmälan.

Kyläkoutsi – Byacoachning har skapats med hjälp av ett samarbetsprojekt mellan Nylands Byar rf, SILMU-byar, Päijät-Hämeen Kylät och Kymenlaakson Kylät ry och är finansierat med Leader stöd.

Categories

Archives

Tags