FISKHANTVERK FÖR FRAMTIDEN

av | aug 30, 2017 | KAG, Okategoriserad

FISKHANTVERK FÖR FRAMTIDEN

Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy i Närpes har inlett ett nytt projekt kring fiskförädling och utvecklandet av nya fiskprodukter. Jonas Harald är projektledare för det nya projektet Fiskhantverk för framtiden som håller på till årets slut. I projektet vill man väcka och sprida intresset för nya spännande produkter tillverkade på våra lokala fiskarter, speciellt de mindre utnyttjade arterna.

Projektet kommer delvis att samarbeta med andra projekt och organisationer på Åland och i Åboland genom att ordna gemensamma kurser och studieresor. Under hösten kommer ett par kurstillfällen att ordnas där man går igenom grundläggande hantering och filéring av våra vanligaste lokala fiskarter och olika sätt att vidareförädla dem till exempelvis inläggningar och färsprodukter.  Det planeras också ett kurstillfälle där man utgår ifrån dagens fångst som sen förädlas och komponeras till kreativa rätter, varefter man avslutar med middag.

Jonas Harald ser ett behov av projektet eftersom fiskförädlingen i Österbotten idag är ganska blygsam.

-Jag tror att det finns stora möjligheter i ny produktutveckling och smartare försäljning, både i liten skala och i större skala. Det kan handla om produkter som är skräddarsydda för olika tillfällen och säsonger som passar dagens konsumenter. Grillprodukter, snacksprodukter, smörgåsmat, snabba måltidslösningar baserade på lokal fisk mm, eller en tydligare årstids- och säsongsmarknadsföring. Dagens konsument har aldrig fått lära sig hur man fjällar en sik eller steker den perfekta abborrfilén, men samtidigt har man tröttnat på både den norska laxfilén och fabriksgjord texmex som umgängesform.

Det finns en stor potential för fiskhantverksprodukter hos dagens medvetna konsumenter tror Jonas Harald. Det finns ett brett miljöengagemang och fokus på hälsofrågor, och då ligger den lokala fisken helt rätt. Men människor måste få möjlighet att bekanta sig med fiskprodukter också på andra sätt än den ugnsstekta laxen i lunchbuffén.

-Av någon anledning så verkar mathantverk, småskalig livsmedelsförädling och självhushållning inom alla typer av livsmedel intressera dagens människor, utom just fisk. Steget att börja med fiskförädling är ändå större än att börja baka surdegsbröd. Det upplevs som en jobbigare råvara och kräver kanske lite mer, men jag tror att intresset kommer att öka just med hållbarhets- och hälsoargument som främsta drivkraft.

Projektet har beviljats finansiering från Kustaktionsgruppen (KAG) som förvaltar medel från Europeiska havs- och fiskerifonden. Kustaktionsgruppen har bedömt att projektet kan utveckla mångsidigheten och öka lönsamheten inom näringen. Genom att väcka intresse och skapa nya produkter kan man också locka nya aktörer till branschen och öka kundunderlaget. Om man vill veta mera om projektet och kurserna kan man kontakta Jonas Harald på Dynamo per telefon 050 5483400 eller e-post jonas@dynamohouse.fi).

Categories

Archives

Tags