DAGS ATT LÄMNA IN UPPFÖLJNINGSUPPGIFTERNA FÖR ERA PROJEKT

av | jan 3, 2018 | AKTION R.F., Okategoriserad

DAGS ATT LÄMNA IN UPPFÖLJNINGSUPPGIFTERNA FÖR ERA PROJEKT

Bästa projektaktörer!

 

Uppgifter om Landsbygdsprojektens resultat i form av utfall (indikatorer) ska rapporteras inom januari för de projekt som varar längre än ett år. Uppgifterna kan sparas elektroniskt i Hyrrä-systemet enligt den här anvisningen: http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/zine/104/article-25921.

Om årtalet 2017 inte finns under utfallsuppgifterna, tryck på fliken + bredvid fliken för 2016 så tillkommer året 2017.

 

Obs! Att lämna in uppföljningsuppgifter senast 31.1 är ett villkor i stödbeslutet. Stöd betalas inte om uppgifterna inte är inlämnade! Kom ihåg att rapportera uppföljningsuppgifterna även i samband med ansökan om slutbetalning.

Utfallsuppgifterna meddelar ni enligt den åtgärd som ert projekt verkar inom.  Blanketterna för er som ska/ vill redovisa i pappersform hittar ni på mavi.fi med följande blankettnummer:

  • 3306Cind (Utbildning och informationsförmedling, åtgärd 1)
  • 3306Dind (Service på landsbygden och utveckling av byar, åtgärd 7)
  • 3306Eind (Samarbete, åtgärd 16)
  • 3306Lind (Leader-projektens målsättningar och resultat, den här blanketten ska dessutom ifyllas för de projekt som fått stöd via Leadergruppen)
  • 3305ind (Företagsstöd)

http://www.mavi.fi/sv/guider-och-anvisningar/projektaktor/Sidor/blanketter-for-projektstod.aspx

Categories

Archives

Tags