ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND FICK UTMÄRKELSEN STORPYTARN

av | dec 11, 2018 | KAG, Okategoriserad

ÖSTERBOTTENS FISKARFÖRBUND FICK UTMÄRKELSEN STORPYTARN

Pärlorna bland de projekt i Österbotten och Mellersta Österbotten som genomförts med stöd från landsbygdsfonden har utsetts. Österbottens projektgala anordnades 9.11.2018 i Åminne, Malax.

Kustaktionsgruppen (KAG) hade även en egen kategori, Storpytarn.

De nominerade projekten var Österbottens fiskarförbund r.f. – Nya generationens fiskeaktörer, Finlands Svenska Marthaförbund r.f. – Smarthfisk och Överträsk Skifteslag – Hinjärv fisktrappa.

Vinnaren blev Österbottens fiskarförbund r.f. – Nya generationens fiskeaktörer

Motiveringen löd ” Projektet är hög aktuellt och tar tag i en av de största utmaningarna inom det affärsmässiga fisket, nämligen att yrkesfiskarna minskar till antalet. För att stärka fiskerinäringen att den även i framtiden skall vara en livskraftig näring behövs snabba åtgärder för att motverka detta. Utmaningen kan inte lösas med ett enskilt litet projekt, men det är ett steg i rätt riktning och förhoppning finns att myndigheter även uppmärksammar detta. Projektet arbetar för att vi även i framtiden skall ha tillgång till inhemsk fisk och en stark yrkeskår.”

Juryn som utsett vinnarna bestod av forskare Kenneth Nordberg från Åbo Akademi, överdirektör Marja-Riitta Vest från NTM-centralen i Österbotten, utvecklingschef Miia Lammi från Designcentrum Muova, EU-programkoordinator Tuija Puumala från Mellersta Österbottens förbund, utvecklingsdirektör Petri Jylhä från Kaustby ekonomiska region, utvecklingsplanerare Kimmo Riusala från Österbottens förbund samt Christel Åström som arbetar som konsultativ tjänsteman på jord- och skogsbruksministeriet.

Guy Svanbäck från Österbottens fiskarförbund tar emot utmärkelsen.

Foto: Kim Blåfield

Categories

Archives

Tags