LEKFISKEN FÅR HJÄLP AV AKTIVA FÖRENINGAR

av | apr 16, 2018 | KAG, Okategoriserad

LEKFISKEN FÅR HJÄLP AV AKTIVA FÖRENINGAR

Under hösten 2017 och vintern 2018 har Kustaktionsgruppen (KAG) haft nöjet att behandla och bevilja projektstöd till fem olika projekt som skall förbättra lekfiskens vandringsmöjligheter i våra kustområden. För tillfället arbetar man aktivt i Harrström, Molpe, Iskmo, Oravais och Bosund med att förbättra förutsättningarna för en god lek inför kommande säsonger. Åtgärderna som genomförs har projektägarna planerat i samarbete med Leif Kaarto på Österbottens Fiskarförbund.

KAG kan bevilja projektmedel för allmännyttiga utvecklingsprojekt som främjar fiskerinäringen på verksamhetsområdet. Restaureringsprojekten är praktexempel på lokalt ledd utveckling, där man på lokal nivå tar initiativ och med hjälp av offentliga medel gör en insats för sitt närområde.  Sökande i dessa projekt har varit skifteslag och fiskargillen och man har med fina talkoinsatser åstadkommit betydelsefullt arbete!

Det har varit väldigt trevligt att se vilken iver och talkoanda som mobiliserats i projekten. Med de goda vinterförhållandena, den goda planeringen och effektivt arbete väntas inget annat än goda resultat! Projekten kommer att presenteras närmare i KAGinfo 2018 som kommer att finns tillgänglig i maj. KAG planerar även att arrangera en temadag kring restaureringar under hösten 2018 där dessa projektexempel presenteras av aktörerna själva.

Categories

Archives

Tags