MÅNADENS BY APRIL: SIDEBY

av | apr 1, 2017 | Månadens by, Okategoriserad

MÅNADENS BY APRIL: SIDEBY

APRIL MÅNADS BY: SIDEBY

Yttergrunds fyr. Foto Ann-Sofie Långvik/YLE

SIDEBY, EN LANDSORTSBY FULL AV LIV

 

SIDEBY ÄR EN BY I KRISTINESTADS KOMMUNS SÖDRA DEL. SOMMARTID TREDUBBLAS BYNS INVÅNARANTAL. STÖRSTA DELEN DEL AV BYNS BEFOLKNING PENDLAR TILL SINA ARBETEN. I SIDEBY FINNS BUTIK, BANK, HÄLSOSTATION OCH FILIALBIBLIOTEK. SPORTPLAN, ISHOCKEYRINK OCH EL-LJUSSPÅR SKÖTS AV FÖRENINGARNA.
I SIDEBY VERKAR MÅNGA FÖRENINGAR. DEN MEST AKTIVA FÖRENINGARNA ÄR SIDEBY BYAFÖRENING, SIDEBY JAKTFÖRENING OCH STIFTELSEN KILENS HEMBYGDSGÅRD. SIDEBY DELÄGARLAG IDKAR OCKSÅ VERKSAMHET FÖR BYBORNAS BÄSTA. SIDEBY BYAFÖRENING REGISTRERADES 1996 OCH VERKSAMHETEN FORTGÅR FORTFARANDE AKTIVT.

 

Sideby är en by i Kristinestads kommuns södra del. I Sideby bor ca 160 personer året runt. En stor del av byns arbetsföra befolkning pendlar till sina arbeten. I byn finns ett antal privatföretagare. Byn är tvåspråkig med svensk majoritet.

I byn finns bybutik, bank, hälsostation, filialbibliotek, pensionärshem. Kyrka med klockstapel är byggd 1831, ritad av Engel. Sportplan, ishockeyrink och el-ljus spår finns i byn, simstrand för allmänheten finns på Vedholmen i Flada samt vid Kilen.

BYACENTRET, DEN GAMLA SKOLAN ÄGS NUMERA AV BYAFÖRENINGEN.

År 2005 beslutade Kristinestad att skolan läggs ner i Sideby. Byborna samlades till ett möte och beslutade att skolan skall stanna i bybornas ägo. Byföreningens styrelse började då underhandla med staden om köpet vilket resulterade i att föreningen fick köpa huset till ett förmånligt pris. Den 30.12 2005 undertecknades köpebrevet med Kristinestad, och det firades med en riktigt stor och lyckad nyårsfest där så gott som hela byn var samlad.

Utrymmen används för möten, tillställningar, kursverksamhet. På övre våningen fins fyra lägenheter som är uthyrda till privatpersoner vilket ger föreningen en del inkomster. Räddningsverket hyr garaget i uthusen för sina brandbil, manskapsbil och en båt. Skötseln av fastigheten bedrivs till största delen på talko, en städare är anställd på deltid. Kioskverksamheten sköts sommartid av ett par skolungdomar som har lite kvällsjobb. En minigolfbana finns i anslutning till kiosken.

 

Byaföreningen ordnar Loppis i medlet av juli varje år. Loppiset är öppet för alla att komma och sälja sina produkter och varor.

 

SEVÄRDHETER I BYN

I Sideby finns Yttergrunds fyr 43,6 m över havet och ljuset syns 30 sjömil till havs. Finlands näst högsta fyr. http://www.sideby.fi/document.asp?id=mpwjkeh2grq

Ett fågeltorn med obegränsad utsikt över havet finns i Fischars.

BYBORNA VÄRNAR OM GAMLA TRADITIONER

Byaföreningen ordnar många slag av aktiviteter för byns invånare. Man försöker hålla liv i gamla traditioner.

–          Julbelysningen är typisk för Sideby, andra ställen har julkors men vi hade lyktor. Jullyktorna och andra föremål tillverkas på medborgarinstitutkurser, säger byaföreningens ordförande Bror Eriksson.

 

KILENS HEMBYGDSGÅRD MERA ÄN ETT MUSEUM

Stiftelsen Kilens Hembygdsgård förutom muséerna upprätthåller stiftelsen Restaurang Västkustens Pärla. På området ordnas också lägerskolor.

I Närheten av Kilen finns en gästhamn samt båtbryggor.

Petalax hembygdsförenings amatörer gästspelar på Kilens hembygdsgård med pjäsen ur Bykiston

 

På denna länk kan ni läsa mera om Sideby

Categories

Archives

Tags