MÅNADENS BY AUGUSTI

av | aug 1, 2018 | AKTION R.F., BYAR, Månadens by, Okategoriserad

MÅNADENS BY AUGUSTI

Månadens by –Singsby

Singsby är en liten Österbottnisk by i Korsholms kommun, enbart 10 kilometer från Vasa torg. I byn medverkar några småföretagare inom primärproduktionen samt övriga näringsidkare. Singsby har under de senaste årtionden genomgått stora strukturella och kulturella förändringar i sin närhistora. En liten svenskspråkig landsbygdsby har plötsligt blivit en alltmer tvåspråkig by med en inflyttning från hela Österbotten, människor med olika historier, kulturer och traditioner. Singsby har blivit en mycket populär boningsort för unga barnfamiljer som söker attraktiva bostadsområden nära staden (Vasa) men i en lantlig miljö.

Men på grund av det korta avståndet på 10 km till Vasa centrum har servicepunkterna i byn  försvunnit och med dem även de naturliga samlingspunkterna i en by.

År 2005 uppgick befolkningen till 594 personer och 2017 till  c 700 personer. Utgående från de 10 senaste årens befolkningsutveckling i byn så är prognosen för framtida utveckling positiv.

Av den nuvarande befolkningen i byn är ca.  70% svenskspråkiga och 30 % finskspråkiga. I Singsby finns ett svenskspråkigt daghem för ca 70 barn  och de svenskspråkiga barnen går i skola i grannbyn Karperö. Vid Norra Korsholms skola i Karperö finns i dagsläge ca 250 lågstadie-elever samt ca 60 förskolebarn. Norra Korsholmsskola är en av de fem strategiska skolcentrum som Korsholms kommun planerar för. De finskspråkiga familjer utnyttjar oftast skolservice som finns på finska i Smedsby centrum.

Hembygdsföreningen i byn var tidigare Singsby ungdomsförening . Ungdomsföreningen grundades 1923 och föreningshuset i byn byggdes 1927.

Efter föreningshuset tillkomst fick de unga i byn en egen samlingsplats. Idrott och gymnastik började utövas inom ungdomsföreningen.  Singsby är även körsångens- och spelmännens by, den första sångkören bildades på 1920-talet och under en period fanns tre olika körer på orten. Singsby Sångkör är en aktiv kör än idag. I  slutet av 1990-talet höll ungdomsföreningen på att dö ut. Men då samlades ”aktiva, äldre” från andra föreningar i byn till möte och man återupplivade föreningen genom att några ur varje förening gick med i styrelsen och då ändrades namnet från Ungdomsförening till Hembygdsförening.

Ungdoms /Hembygdsföreningen har alltid haft en viktig roll i byns verksamhet; det har varit en naturlig samlingsplats för byborna och den har haft långa traditioner med olika festligheter under många årtionden. I byn medverkar även andra föreningar, Singsby Martha förening, Singsby Jaktförening och Singsby Sångkör.

Men precis som många andra föreningar har även Singsby hembygdsförening kämpat  med problematiken hur lyckas aktivera invånare i byns utveckling, hur få de yngre generationerna att bli intresserade av föreningsverksamhet och hur ska vi kommunicera/informera om föreningens verksamhet till det allt större antalet bybor i Singsby. Hembygdsföreningen är mycket mån om byns utveckling och invånarnas trivsel oberoende av språket.

Under 2015 genomgick Hembygdsföreningens styrelse en  förnyelse, nya medlemmar valdes in och det finns en stark vilja i styrelsen att utveckla Singsbys verksamhet, värna om bybornas välbefinnande och att förstärka bygemenskapen som ger trygghet både åt de unga och äldre. Hembygdsföreningen vill söka fram nya möjligheter och metoder  för att utveckla sin verksamhet över språkgränser och genom alla generationer. Tänk om vi kunde bygga upp en by där byagemenskapen är så stark och bärande att tack vare den ökar den enskilda individens trygghet, byborna tar väl hand om varandra, månar om varandras välbefinnande. Detta var byns visioner då hembygdsföreningen startade två Leaderprojekt under 2016. Leaderprojekten går under de gemensamma namnet ”Singsby on FiRe ”.

Reportage i Vasabladet år 2016

Leader Utvecklingsprojekt

Ett av projekten är ett  utvecklingsprojekt vars mål är aktivera byborna över språkgränser och över generationer på ett mångsidigt sätt, så att samhörigheten och byagemenskapen utvecklas, tryggheten och trivseln i byn ökar. Med olika Workshops vill vi försöka hitta nya fritids- och rekreationsmöjligheter i byn, få människor att brinna för och engagera sig i byns framtid. Genom att samla bybor till workshops med olika teman, träffas människor med olika bakgrund men med samma intressen.  Lyckade workshops som hittills hållits är :

-Singsbys Smultronställen – Historisk kartläggning över betydelsefulla platser i byn

Historiegruppen har möte vid daghemmet i Singsby

Även Singsby Marthaförening hade en berättarkväll om Smultronställen i Singsby

-Byaresa till Skatila och Kyrö Destillery,  byaresornas syfte är  att öka byagemenskapen och samhörigheten och ge byborna möjligheten att bekanta sig med intressanta projekt inom byautveckling både i svenska- och finska Österbotten. Under projekttiden arrangeras totalt 2 bussresor .

-Ett Byaseminarie med tema ” Livskraftigt Singsby i 100-årigt Finland”

I seminariet ingick en julkonsert med Singsby Sångkör, fotoutställning arrangerad av hembygdsforskargruppen i Singsby och på självständighetsdagen bjöd Hembygdsföreningen på  glögg åt bybor och marschaller sattes ut längs vägarna i byn  för att fira självständigheten , evenemanget gick under namnet  ”Singsby Lyser”.

Singsby Sångkör

Fotoutställningen ”Livskraftigt Singsby i 100-årigt Finland” lockade man ur husen.

6.12.2017 firade hela Singsby med tända marschaller på gårdarna

Leader Investeringsprojekt

Hösten 2016 startade investeringsprojektet vars mål är att erbjuda byborna mångsidigt användbara , tids- och ändamålsenliga utrymmen vid föreningshuset, dvs servering, hall och toaletter grundrenoveras. Renoveringen har utförts med talkokrafter med vägledning av en anställd arbetsledare. Engagemanget för renoveringen har gått över förväntan och c 70 personer deltog i talkoarbetet under tiden 15.8.2016-31.12.2017  ( detta är c 10 % av byns befolkning) över 2000 talkotimmar jobbades.  Ännu kvarstår att bygga infotavlor i byn inom leaderprojektet.

Bilder från renoveringen, teamwork är viktigt på talko

Kaffepauserna var många och långa

I december 2017 var renoveringen klar. Ännu är salen i föreningshuset orenoverad och hembygdsföreningen planerar nu vidare för att få även den renoverad.

Efter renoveringen har utrymmena använts flitigt för privata fester och olika kurser. Våren 2018 höll Vuxeninstitutet en kurs i Snidsgärdsgårdstillverkning vilket resulterade i en  vacker gärdsgård på föreningsgården.

Även Yrkesakademin ordnade en kurs under våren i ladutimmring i byn och resultatet blev en fin lada på gården vid föreningshuset. Pärtorna gjordes på talko under en Hantverkardag i april.

I april skickade hembygdsföreningen in en ansökan till nomineringen av  Årets by 2018 och den 12  augusti mottar Singsby uttmärkelsen ”Årets by i Österbotten 2018” . Det kommer att firas med en fest vid föreningshuset kl 16.00.

Vi kan konstatera att Singsby är idag en livfull by med aktiva människor, byn försöker ha ett nytänkande inom byaverksamhet för att passa in i dagens samhälle, – mottona : ”över språkgränser ,genom alla generationer , tillsammans har vi roligt” är viktigt för byborna.  Byn har aktivt försökt marknadsföra sig i all slags media för att engagera, aktivera och öka trivseln i byn.

 

Singsby hembygdsförening r.f

Camilla Strandberg-Backman, vice ordförande

Categories

Archives

Tags