MÅNADENS BY DECEMBER 2018

av | dec 4, 2018 | AKTION R.F., BYAR, Månadens by, Okategoriserad

MÅNADENS BY DECEMBER 2018

Tottesund är månadens By i december.

Byn Tottesund ligger i Maxmo, numera Vörå kommun, ca 35 km från Vasa. Byn har ca 130 invånare och de senaste åren har många nya invånare flyttat in. Framtiden för byn ser ljus ut med tanke på de många unga familjerna som flyttat in. I Tottesund finns Maxmos lågstadieskola, daghem, en bilverkstad, Tottesunds herrgård och en sommarrestaurang med gästhamn.

 Tottesunds herrgård

Maxmo Hembygdsförening r.f. har åtagit sig uppgiften att skapa nytt liv på Tottesunds herrgård. Vörå kommun, som äger fastigheten, har överlåtit användningsrätten till hembygdsföreningen mot att föreningen ska hitta nya användningsmöjligheter för herrgården efter att de flyttade bort sitt byggnadskontor 2015.

 Renovering

Vörå kommun har fått bidrag för att renovera herrgården. Renoveringen pågår som bästa. I renoveringen ingår förutom isolering, nytt värmesystem, inva-WC, inva-hiss också ett utdelningskök. Renovering är på slutrakan och beräknas vara klara i mitten av december i år. Allt detta för att underlätta den framtida verksamheten.

Maxmo Hembygdsförening r.f. har erhållit för tre leaderprojekt för att utveckla verksamheten på Tottesunds herrgård.

Kartläggningsprojekt

I projektet gjordes en förfrågan bland lokalbefolkningen om vad de önskade att herrgården skulle användas till. Lokalbefolkningen var enig om att herrgården bör bevaras och att nya användningsmöjligheter behöver hittas. Ett flertal testtillfällen utfördes med bl.a. nattvandring, herrgårdsmiddag och tidsresor. En arbetsgrupp tillsattes för att planera en vandringsled genom parken och närområdet.

Investeringsprojekt

I investeringsprojektet ingår bl.a. inköp av porslin, bord, stolar, dukar och teaterkläder för att kunna ordna olika tillställningar, köksutrustning samt material till vandringsleden.

 Herrgårdsleden

Vandringsleden, som döptes till Herrgårdsleden, finns i anslutning till herrgården och invigdes 5.5.2018 av kommundirektör Mikko Ollikainen. Leden går från herrgården genom parken ut till Bytesholmen och tillbaka till herrgården. En sträcka på ca 4 km i naturskön miljö nära vattnet. Längs leden finns rastplatser med bord och bänkar, grillkåta, utedass och infoskyltar om flora och fauna samt en frågesport om bl.a den lokala historien.

Vill man inte gå hela sträckan är det också möjligt att ta en kortare väg.

Allt arbete gjordes på talko i samarbete med Tottesunds samfälligheter.

 Infotavlan

En del av talkogänget som deltog i Tottesunds samfälligheters talkokväll.

Evenemang

Historiska vandringar

Tre somrar har ordnats vandringar i historien kring Tottesunds herrgård med både teater och musik. Tillställningarna har varit välbesökta. Ett 40-tal duktiga aktörer från närområdet har ställt upp på talko och gjort evenemangen möjliga.

 Aktörerna i ”Bland andarna på Tottesunds herrgård”

Herrgårdsmiddag ”Invigning av Tottesunds herrgård anno 1800”. Gustaf von Numers med hustru Fredrika bjuder in ”gäster” som haft anknytning till herrgården och bjuds på en 5 rätters middag med teater och musik. Carl Michael Bellman och hans vän Ulla underhåller under middagen.

Bordet dukat för en fem rätters middag.

Kaffekalas med Vita frun. Vita frun bjuder på kaffekalas med sju sorters småbröd. Under kaffet får man njuta av tidstypisk musik och höra guiden berätta husets historia.

Utvecklingsprojekt

Utvecklingsprojektet ska spinna vidare på de testade evenemangen, utarbeta olika upplevelsepaket för turister, företag och andra intresserade. Inkommande år kommer flera idéer att testas. Planer för framtida övernattnings- och konferensmöjligheter finns också. Tanken är att kunna erbjuda upplevelser som bygger på den lokala historien och som är unika för nejden.

Maxmo Hembygdsförening r.f samarbetar med Vörå kommun, Tottesunds samfälligheter och lokala företag.

Bidrag till de olika projekten har erhållits från bl.a. Aktion Österbotten, NTM Centralen, Svenska Kulturfonden, Svenska Folkskolans vänner, de lokala samfälligheterna, Kvevlax Sparbank, Ehrs Stiftelse, Aktiastiftelsen, Harry Schaumans stiftelse, Svenska Litteratursällskapet, Svenska Österbottniska samfundet och Vörå kommun.

May-Britt Audas, Maxmo Hembygdsförening

Categories

Archives

Tags