MÅNADENS BY FEBRUARI 2017: PETALAX

av | feb 1, 2017 | Månadens by, Okategoriserad

MÅNADENS BY FEBRUARI 2017: PETALAX

FEBRUARI MÅNADS BY: PETALAX

Petalax Kyrkby. Foto: Hans Högbäck/Börje Lundmark

Petalax, som hör till Malax kommun, ligger cirka 40 kilometer från Vasa. Petalax består av två byar Petalax Kyrkby och Nyby. Tack vare närheten till Vasa pendlar många petalaxbor till sitt arbete i något av företagen där.  I en liten by måste man vara uppfinningsrik och hela tiden hitta på nya saker för att hänga med i utvecklingen. Föreningslivet i Petalax är aktivt, många åtgärder som höjer trivseln sker via föreningarnas verksamhet. Föreningslivet gör att även byns invånare förs närmare varandra, bysammanhållningen och bygemenskapen växer.

I Petalax verkar ett tiotal föreningar som både enskilt och tillsammans gör byn trivsam för sina bybor – allt från föräldraföreningen vid daghemmet till pensionärsföreningen.

Tack vare utomstående finansiering och gedigna talkoinsatser har föreningarna kunna höja trivseln i byn. Ungdomsföreningen har tack vare stödpengar från NTM-centralen kunnat installera bergvärme i UF-lokalen vilket har sänkt uppvärmningskostnaderna betydligt och samtidigt fört med sig mera aktiviteter.

 

VÄGVIKSHUSET

Skådespelarna i jubileumspjäsen 2012. Foto Tommy Lundmark

Petalax hembygdsförening fick en nystart i och med det Leader-finansierade projektet Lokalhistoria för framtidstro, sommarteatern ”Ur Bykiston” väcktes till liv igen genom ”Bykison 30-år jubileumspjäserna”. I samband med detta uppstod ny verksamhet bland annat i form av tidsresor i samarbete med skolorna i regionen. Senaste sommar renoverades köket på hembygdsgården Arstu och ett omklädnings- och samlingsrum byggdes på talko av föreningen.

Hem och Skola föreningen vid lågstadiet kunde tack vare bidrag från Brita Maria Renlunds stiftelse rusta upp skolgården. I samarbete med kommunen anlade föreningen en aktivitetspark med en Panna-arena vid skolan.

Lionsklubben har under åren gjort större och mindre insatser i byn, senast byggde klubben två terrasser på äldreboendet i byn.

Petalax IK har ett herrfotbollslag i division 6. De yngsta juniorerna har ett eget lag medan de lite äldre samarbetar med andra lag i regionen både i pojk- och i flicklag.

UPPFINNINGSRIKEDOM

Små jordbruk ledde i tiderna till att byborna fick vara kreativa för att kunna dryga ut kassan och fortsättningsvis finns det många privatföretag i byn. Pälsnäringen har även varit en stor utkomstkälla under lång tid för Petalaxborna.

Petalax sammanslogs med Bergö och Malax till Malax kommun år 1973. Samarbetet med kommunen fungerar bra och petalaxborna känner sig som en del av kommunen.

Tack vare att Malax och Korsnäs gemensamma högstadieskola och gymnasium ligger i Petalax är det liv och rörelse i byn. När mellanskolan kom till Petalax och senare när gymnasiet inledde sin verksamhet var de inrymda i UF-lokalen.

I byn finns butik, bank servicestation med bar, post och medicinskåp samt ett par specialaffärer. I början av januari fick byn ett eget gym som byborna flitigt har tagit i användning.

Julöppningen i byn är förutom inledning till julfirandet även ett tillfälle då byborna kan samlas och träffa varandra. Ungdomsföreningen ordnar 2 mogendanser per år och 4 ungdomsdanser. Till ungdomsdanserna kommer ungdomar från området mellan Oravais och Lappfjärd, men danserna drar inte lägre lika mycket folk som tidigare.

Ungdomarna har ett eget samlingsrum i Uf-lokalens källare. Utrymmet är öppet söndag till torsdag. Utrymmet var tidigare öppet även under veckosluten men på grund av ordningsproblem blev man tvungen att begränsa öppethållningen. Men från föreningens håll upplever man att det är viktigt att ungdomarna har ett ställe att samlas på.

SAMARBETE MELLAN BYNS FÖRENINGAR

Petalax har inget registrerat byaråd men föreningarna samarbetar med varandra bland annat genom arbetsgruppen för Petalax som bland annat står bakom julöppningen i byn och som fungerat som koordinator vid en del talkoarbeten.

Petalax röda kors förening har bistått kommunen med frivillighjälp när kommunen har tagit emot flyktingar från mellanöstern, år 1998 samt 2015 – 2017. Byborna har hjälp de nyinflyttade genom att skänka möbler, husgeråd och kläder samt ställt upp som vänfamiljer för att hjälpa de nya invånarna att komma i gång efter en lång väg på flykt.

I Petalax ser man framåt och som under tidigare decennier så planerar man nya aktiviteter för att hålla byn trivsam.

Skärilivet är en viktig del av bybornas liv, nästan varje familj har en egen sommarstuga i Petalax skärgård. Under sommarveckosluten är det inte mycket liv inne i byn, det är nästan omöjligt att få tag på talkofolk i juni och juli, säger Kerstin Knip från Hembygdsföreningen och Bengt Sandström från Petalax ungdomsförening.

Petalax finns också på Facebook

Categories

Archives

Tags