MÅNADENS BY I APRIL

av | mar 29, 2023 | AKTION R.F., BYAR, Månadens by, Okategoriserad

MÅNADENS BY I APRIL

Då du kör söderut från Närpes centrum mot Kristinestad kommer du först till Gottböle. Fortsätter du sedan ett par kilometer till kommer du till Böle beläget ca 5 km söder om Närpes centrum. Böle är tillsammans med Pjelax en av de sydligast belägna byarna i Närpes, och som Bölebo anser man sig ha nära till allt, då man inte ligger längre från Närpes centrum än fem kilometer bort. Böle har de senaste 10-15 åren upplevt ett uppsving med många inflyttade barnfamiljer, vilket betyder att det finns återväxt!

Med Böle by menar man egentligen två områden. Det ena är endast jordregisterbyn Böle och det andra är de fyra byarna Böle, Gottböle, Kaldnäs och Ståbacka. Det andra står för skifteslag, jaktlag, röstningsområde och ungdomsförening. Utöver dessa fyra byar räknas också byarna Bäckliden och Österskogen, på andra sidan riksväg åtta, till Böles upptagningsområde. Med andra ord är det många byar som räknas in i begreppet Böle.

Historiskt hette Böle-området Wijkby. Senare kom Böle, Gottböle, Kaldnäs och Ståbacka i bruk. Efter nyskiftningen 1916 kom två ”byar” till, de var Bäckliden och Österskogen. Området var ett typiskt österbottniskt bondesamhälle. Från 1840 uppstod en ny näringsgren i Böle-byarna. Socknen hade beslutat att bygga en ny bro över Närpes å och denna museala bro kallas ännu för Nybron. Byggaren behövde då granitstenar och han anställde Böle-bor som borrare och stenhuggare. Då bron var invigd och hade tagits i bruk, fanns det i Böle en yrkesgrupp som kunde bryta sten. De fortsatte med att bygga husgrunder och broar m.m. En ny näringsgren hade uppstått. Granitbrytningen pågick från 1840 till 1962. I dagens Närpes finns överallt minnen av denna bransch.

Bondesamhället i Böle lärde sig även att odla tomater och gurkor, detta precis liksom många andra Närpes-bor. Den första tomatodlingen startades för övrigt i Närpes av Kaldnäs-bon Valdemar Mattfolk 1916. Först var det familjer som stod för denna verksamhet, men i dag har storodlare tagit över. Odlingarna är i dag hektarstora ”tomat- och gurkfabriker” och i Böle-området finns nuförtiden sex sådana odlare med många anställda. I Gottböle finns även Andelslaget Närpes Grönsaker som grundades 1957 för att marknadsföra, sälja och packa odlarnas tomater och gurkor. Närpes Grönsaker hade 2021 en omsättning på ca 67 milj. € vilket också det säger en del om vilken industri som bedrivs på Slottsbacken i Gottböle.

I Gottböle har den största industriella arbetsgivaren i Närpes byggts upp. Det är Närpes Trä och Metall (NTM) som idag framförallt bygger sopbilar men också andra påbyggnader till transportbranschen. Idag har NTM ca 400 anställda och förutom tillverkningen i Gottböle finns även fabriker i Sverige, Estland, England och Kanada.

För den andliga bespisningen har det funnits fyra olika folkskolor i Böle, men dessa är för länge sedan indragna. Idag går barnen i Böle i stället i skola i grannbyn Pjelax. I Böle står dock en stark och livskraftig ungdomsförening kvar. Den uppstod 1906 och blev mest känd för sin manskör, Slättens Eko. På 1950-talet skördade föreningen lagrar för sin teaterverksamhet. Efter en period utan verksamhet på 1960- och 1970-talen, väcktes föreningen igen till liv 1980. Först bedrevs vanlig ungdomsverksamhet och gammeldans för en litet äldre publik. Den viktigaste verksamhetsformen för föreningen de senaste 35 åren har varit uppförande av nyårsrevyer. Ingen har väl statistikfört publiktillströmningen till revyerna i Österbotten, men om det skulle göras vill nog vi i Böle påstå att vi har haft flest besökare av alla revyer! Årets revy Spot On är nu färdigspelad och gavs i nio föreställningar och sågs av lite på 2000 personer.

Det senaste tillskottet på verksamhet i Böle är byggandet av en naturstig. Vi har i byn ett mycket naturskönt område som heter Mossberget. Det var också plats för den mångåriga bergsbrytningen. Ungdomsföreningen beslöt att en naturstig skulle byggas på berget. Detta för att både hedra de många bergsbrytarna som arbetat på berget och för att visa eftervärlden på vad som har hänt på detta berg. Längs med lederna på berget sattes historiska tavlor upp för att berätta om den forna näringen. Mossbergets naturstigar invigdes i juni 2022 och har blivit ett populärt utflyktsmål inte bara för Böleborna men också för andra Närpesbor. Packa alltså ryggsäcken med fika och besök Böle och Mossbergets naturstig. Vi lovar att du får en fin upplevelse!

Categories

Archives

Tags